(096) 933-37-90

 

(099) 15-755-16

Viber1

(093) 162-333-6

Заказать дипломную в Киеве

Решенные задачи

Визначити вплив структури (ОВФ)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЗАВДАННЯ

         Визначити вплив структури та ефективності використання  активної частини основних виробничих фондів (ОВФ) на зміну фондовіддачі ОВФ.  Привести факторну модель залежності результативного показника від чинників (факторів). Розрахунки виконати прийомом абсолютних різниць.

         Вихідні дані наведені в додатку 1.

         Для розрахунку використовується таблиця 1.

Таблиця 1

Аналіз впливу чинників на зміну фондовіддачи основних виробничих фондів

 

 

 

 

 

 

Показники

 

 

 

Попередній

рік

 

 

 

Звіт-ний

рік

Відхилення

 

 

Усього

в т.ч. за рахунок змін

питомої ваги

активної частини ОВФ

фондо-віддачі активної частини ОВФ

А

1

2

3

4

5

6

1.

Фондовіддача ОВФ,грн.

0,49

0,50

0,01

 

 

2.

Питома вага активної частини ОВФ, %

42,21

49,25

7,04

0,08

 

3.

Фондовіддача активної частини ОВФ, грн.

1,16

1,02

-0,15

 

-0,07

Додаток  1

Вихідна інформація для виконання контрольної роботи

 

Варіант 8

Минулий рік

Звітний рік

А

5

6

1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.

3985

3685

2. Чисельність персоналу основної діяльності, осіб.

432

406

3. Чисельність робітників, осіб.

344

322

4. Відпрацьовано людино-днів.

81231

80000

5. Відпрацьовано людино-годин.

642537

640000

6. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

8128

7366

7. Середньорічна вартість активних фондів, тис. грн.

3431

3628

8. Матеріальні витрати, тис. грн.

1793

1769

9.Операційні витрати, тис.грн.

3080

3087

10. Чистий прибуток, тис.грн.

77

60

11.Обсяг реалізації,тис.грн

4000

3500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення

Для застосування методу абсолютних різниць використовуємо наступну формулу:

Фондовіддача ОВФ = питома вага активної частини ОВФ / 100 % * фондовіддача активної частини ОВФ

Звідси:

Вплив на фондовіддачу ОВФ зміни питомої ваги активної частини ОВФ = 7,04/100*1,16 = 0,08 грн./грн.

Вплив на фондовіддачу ОВФ зміни фондовіддачі активної частини ОВФ = 49,25/100*(-0,15) = -0,07 грн./грн.

Таким чином, позитивно на фондовіддачу ОВФ вплинула зміна питомої ваги активної частини ОВФ, а негативно – зміна її фондовіддачі.

Визначити функцію поведінки витрат на виробничому підприємстві

 Визначити функцію поведінки витрат на виробничому підприємстві використовуючи наступні дані:

Витрати

Сума, грн.

Умовно-постійні

постійні

Умовно-змінні

змінні

змішані

Зарплата комірника складу готової продукції

140

 

 

 

 

 

Зарплата  робочих

2400

 

 

 

 

 

Амортизація будівлі заводоуправління

800

 

 

 

 

 

Витрати на обслуговування обладнання

1200

 

 

 

 

 

Амортизація виробничого обладнання

900

 

 

 

 

 

Страхування приміщення від пожежі

500

 

 

 

 

 

Страхування готової продукції від пожежі

350

 

 

 

 

 

Сировина та матеріали

4500

 

 

 

 

 

Реклама

800

 

 

 

 

 

Напівфабрикати

850

 

 

 

 

 

Зарплата адміністративного персоналу

1800

 

 

 

 

 

Транспортно-заготівельні витрати

400

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробництва – 1450 одиниць

 

Розв’язок:

Витрати

Сума, грн.

Умовно-постійні

постійні

Умовно-змінні

змінні

змішані

Зарплата комірника складу готової продукції

140

140

 

 

 

 

Зарплата  робочих

2400

 

 

 

2400

 

Амортизація будівлі заводоуправління

800

 

800

 

 

 

Витрати на обслуговування обладнання

1200

1200

 

 

 

 

Амортизація виробничого обладнання

900

 

 

 

900

 

Страхування приміщення від пожежі

500

 

500

 

 

 

Страхування готової продукції від пожежі

350

350

 

 

 

 

Сировина та матеріали

4500

 

 

4500

 

 

Реклама

800

800

 

 

 

 

Напівфабрикати

850

 

 

 

850

 

Зарплата адміністративного персоналу

1800

 

1800

 

 

 

Транспортно-заготівельні витрати

400

 

 

 

 

400

всього

 

2490

3100

4500

4150

400

 

За результатами наведеного аналізу функцію витрат підприємства можна описати так: Y= 5590 + 6,24х.

Відповідь: функцію витрат підприємства Y= 5590 + 6,24х.

 

 

Визначити функцію поведінки витрат.

Магазин «Час» за звітний період реалізував 3 000 годинників. Аналіз витрат магазину наведено в табл. Визначити функцію поведінки витрат.

Показники

Загальні витрати

Постійні витрати

Змінні витрати

Змінні витрати на од.прод.

1. Собівартість реалізованої продукції

2.З/плата менеджера.

3.З/плата касира.

4. Витрати на оренду, амортизацію, страхування.

5. З/плата і комісійні продавців.

6. Витрати на рекламу і збут.

Разом

240 000

30 000

10 000

 

60 000

24 000

10 000

374 000

 

 

 

 

Якщо в наступному періоді магазин планує збільшити обсяг продаж до              3 500 годинників, а витрати на оренду будуть збільшені на 10 000 грн, як зміняться сукупні витрати магазину?

Розв’язок:

Показники

Загальні витрати

Постійні витрати

Змінні витрати

Змінні витрати на од.прод.

1. Собівартість реалізованої продукції

2.З/плата менеджера.

3.З/плата касира.

4. Витрати на оренду, амортизацію, страхування.

5. З/плата і комісійні продавців.

6. Витрати на рекламу і збут.

Разом

240 000

30 000

10 000

 

60 000

24 000

10 000

374 000

 

30 000

10 000

 

60 000

14 000

  2 000

116 000

240000

 

 

 

 

10 000

  8 000

258 000

   80

 

 

 

 

    3,33

    2,67

    86,0

 

За результатами наведеного аналізу функцію витрат магазину «Час» можна описати так: Y= 116 000 + 86х.

Отже, якщо в наступному періоді магазин планує збільшити обсяг продажу до 3 500 годинників, а витрати на оренду будуть збільшені на 10 000, тоді загальні бюджетні витрати магазину становитимуть:

(116000 + 10000) + (86×3500) =126 000 + 301 000 = 427 000 грн.

Відповідь: сукупні витрати магазину становитимуть 427 000 грн.

 

 

Встановити яку кількість працюючих, підприємство може скоротити

ЗАДАЧИ по УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

ЗАДАЧА.

Ви менеджер з персоналу малого підприємства "Контакт", яке займається виробництвом будівельних матеріалів. За останні два роки на підприємстві склалася ситуація, яка вимагає скорочення певної кількості робітників.

Таблиця

Показники діяльності малого підприємства "Контакт"

 

Показники

Базис

Звіт

1. Товарна продукція, тис. грн.

14115

12316

2. Кількість працюючих, чол.

210

215

        

Завдання:

1. Визначити і розрахувати вартісний вплив трудових факторів на зміни обсягу виробництва.

2. Встановити яку кількість працюючих, підприємство може скоротити.

3. Прийняти і оформити управлінське рішення щодо оптимізації кількості персоналу.

 


Рішення

1.     Визначаємо рівень продуктивності праці у кожному з років:

Пп = обсяг товарної продукції / кількість працюючих

Пп (базис) = 14115/210 = 67,21 тис.грн./чол.

Пп (звіт) = 12316/215 = 57,28 тис.грн./чол.

Таким чином, продуктивність праці у звітному році скоротилася на 9,93 тис.грн./чол. при збільшенні кількості працюючих на 5 осіб та зменшенні обсягів товарної продукції на 1799 тис.грн.

Визначаємо вплив окремих факторів на зміну обсягу товарної продукції у звітному періоді:

Зміна товарної продукції під впливом зміни чисельності працюючих = кількість працюючих (звіт) * продуктивність праці (базис) – товарна продукція (базис) = 215*67,21-14115 = 336,07 тис.грн.

Зміна товарної продукції під впливом зміни продуктивності праці = товарна продукція (звіт) - кількість працюючих (звіт) * продуктивність праці (базис) = 12316 – 215*67,21 = -2135,07 тис.грн.

Таким чином, зростання кількості працюючих призвело до збільшення товарної продукції на 336,07 тис.грн., а зменшення продуктивності праці викликало зниження товарної продукції на 2135,07 тис.грн. Тобто, фактор інтенсифікації праці не використовується на підприємстві як головний у забезпеченні зростання обсягів виробництва, а екстенсивний фактор (збільшення кількості працюючих) не призвело до суттєвого зростання товарної продукції.

2. Визначаємо потенціальну кількість працівників, яку можна скоротити, виходячи з припущення, що звітний обсяг товарної продукції можна забезпечити за рахунок збереження рівня продуктивності праці, який був досягнений у базисному періоді:

Кількість працівників, які можуть бути скорочені = кількість працюючих (звіт) – товарна продукція (звіт) / продуктивність праці (базис) = 215-12316/67,21 = 31,75 осіб

3. За умов реалізації організаційно-технічних заходів, а також удосконалення методів мотивації праці, спрямованих на збереження продуктивності праці на рівні базисного року, для випуску товарної продукції на рівні звітного року можуть бути скорочені 32 особи, а кількість працюючих скласти 183 особи.

знайти період окупності та облікову норму прибутковості.

Компанія «Лада» планує придбати за 180 000 грн. складну установку, яка має термін корисної експлуатації 6 років і ліквідаційну вартість 60 000грн. амортизація нараховується прямолінійним методом. Щорічна економія грошових коштів від використання установки очікується в сумі 70 000 грн. знайти період окупності та облікову норму прибутковості.

Розв’язок:

Т =

де Т - термін окупності;

IC - первісні інвестиції у проект;

P - очікуваний щорічний прибуток, що планується (сумарний грошовий потік, або чистий грошовий потік).

Т =  = 2,57 роки;

Облікова норма дохідності розраховується за такою формулою:

ARR =

ARR - Облікова норма дохідності

CIPY ( Cash inflows per year) – щорічні грошові надходження;

 – норма амортизації;

II (Initial Investment) – початкові інвестиції.

Аріч = АмВ : Т,

де АмВ - вартість, що амортизується;

Т - строк корисного використання об’єкта .

АмВ = ПВ - ЛВ,

де ПВ - первісна вартість;

ЛВ - ліквідаційна вартість.

Аріч = (180 000- 60 000) : 6=20 000 (грн.) сума річної амортизації;

 *100% = 27,8% норма доходності.

 

Відповідь: термін окупності становить 2,57 роки, норма доходності складає – 27,8%.

Бюджет прямих витрат на оплату праці

 

Обсяг виробництва – 84 000 одиниць

Тарифна ставка за годину – 2,7 грн.

Загальні витрати праці -  210000 годин

Необхідно скласти: Бюджет прямих витрат на оплату праці

Розв’язок:

Бюджет прямих витрат на оплату праці

показник

сума

Обсяг виробництва, шт

84000

Тарифна ставка за годину, грн..

2,7

Загальні витрати праці, годин

210000

Вартість праці, грн.

567000

Всього прямих витрат на одиницю продукції, грн..

6,75

 

 

 

 

 


 

Визначити економічну ефективність технічної реконструкції потоку швейної фабрики

Тема: Бизнес-план

Задача

Визначити  економічну ефективність технічної реконструкції потоку швейної фабрики за даними таблиці 1.

Таблиця 1

 

 

2

I

II

1.

Випуск продукції за рік, тис. од.

117

140

2.

Норма часу на виконання комплексу операцій, с

2500

1914

3.

Середній тарифний коефіцієнт  операції

1,24

1,27

4.

Тарифна ставка робочих I розряду, грн

9,5

9,5

5.

Доплати та додаткова заробітна плата, %

40

40

6.

Відрахування у фонд соціального страхування, %

37

37

7.

Норма витрат матеріалу на одиницю продукції, м2

-

-

8.

Ціна одиниці матеріалу, грн

-

-

9.

Умовно-постійні витрати на одиницю продукції,грн

46,8

**

10.

Питома вага витрат  часу на певній дільниці виробництва в загальних витратах часу на виробництво одиниці продукції

0,8

 

11.

Середня заробітна плата одного робочого-ремонтника за рік, грн

28000

28000

12.

Норма обслуговування одним робочим-ремонтником, у.о.

100

100

13.

Норма амортизації, %

20

20

14.

Витрати на запчастини та мастильні матеріали, (% від капітальних витрат)

20

20

15.

Кількість обладнання, од.

16

14

16.

Вартість одиниці обладнання, грн

6100

9724

17.

Коефіцієнт переводу обладнання в умовні одиниці

1,5

2,5

18.

Потужність двигуна, кВт

0,27

0,3

19.

Коефіцієнт завантаження обладнання

0,3

0,3

20.

Вартість 1кВт*год електроенергії, грн

0,75

0,75

21.

Коефіцієнт корисної дії двигуна

0,85

0,85

22.

Кількість змін

1

1

23.

Кількість робочих днів в році

230

230

 

*  I та  II – відповідно до та після впровадження  технічного переозброєння

** - показник розраховується в ході  розв’язання задачі

РІШЕННЯ:

Розрахунок економічної ефективності організаційно-технічних заходів проводиться за наступною методикою:

І. Визначення всіх видів економії.

1. Економія із заробітної плати (Е з/п) визначають наступним чином:

Ез/п = (r1 - r2) (1 + ) (1 + ) × В2 = (8,18-6,41)(1+40/100)(1+40/100)*140 тис.= 485,69 тис. грн.

r1, r2 – розцінка на операції або сумарна розцінка по групі операцій

відповідно до і після впровадження заходу, грн.;

Д – розмір доплат та додаткової заробітної плати до тарифного заробітку, %;

Н – відрахування на соціальні заходи, %;

В2 – річний випуск продукції після впровадження заходів, од.

Розцінка на одиницю виробу:

r1 = = 9,5*1,24*2500/3600= 8,18 грн.

r2 = = 9,5*1,27*1914/3600= 6,41 грн.

Тст – тарифна ставка 1-го розряду, грн.

Ктар1; Ктар2 – тарифний коефіцієнт відповідного розряду до та після

впровадження заходів;

N1 ; N2 – норма часу на виріб, відповідно до та після впровадження заходів, год

2. Економія на сировині та матеріалах (Ем) визначають за формулою:

Ем = (Нм1 Цм1 – Нм2 Цм2) В2= 0 тис.грн.

Нм1, Нм2 – норма витрат матеріалів на одиницю виробу до та після

впровадження  заходів у натуральному вимірі, м;

Цм1, Цм2 – оптова ціна за одиницю матеріалу до та після впровадження

заходів, грн. (за даними підприємства).

3. Економію на умовно-постійних витратах (Еу.п) внаслідок збільшення випуску продукції розраховують за формулою:

Еу.п = (у.п × r - ) В2 = 46,8*0,8-(46,8*0,8*100*(70220/140000)/(59960,1/117000))/(100+(140000/117000-100))*140000 = 5240,45 тис. грн.

у.п. – умовно-постійні витрати на одиницю продукції до впровадження заходів, грн.;

r – питома вага витрат часу у даному цеху в загальній трудомісткості на

виріб, %;

DВ – приріст обсягу виробництва, обумовлений впровадженням заходів, %.

  Розрахунок економії умовно-постійних витрат виконується тільки у випадку, коли впровадження заходів у цеху супроводжується зростанням обсягу виробництва.

  Сумарна економія на обсяг виробництва у розрахунковому році визначається:

Ес = Е.п. + Ем + Еу.п.= 485,69 тис.+5240,45 тис.=5726,14 тис.грн.

ІІ) Визначення зміни витрат з експлуатації та обслуговування обладнання.

1) Витрати з заробітної плати, на ремонт та утримання обладнання:

Вз.n1 =  (1 + ) = 16*28000*1,5*1*2*1,4/100=18816 грн.

Вз.n2 =  (1 + ) = 14*28000*2,5*1*1,4/100=13720 грн.

Км – кількість машин, од.

Зс.р – середньорічна заробітна плата одного робітника-ремонтника за

даними підприємствами, грн.;

Ку.од. – коефіцієнт переводу обладнання в умовні одиниці обладнання;

nз.– кількість змін роботи устаткування;

Нобс. – зона обслуговування устаткування одним робітником, у.од.

Витрати розраховуються на обладнання, що виводиться  та  вводиться окремо  ( Вз.п.1 та Вз.п.2)

1)    витрати на електроенергію двигунів (Вел.д.)

Вел.д1  = = 16*0,27*1*230*8*0,3*0,75/0,85=2104,1 грн.

Вел.д2  = = 14*0,3*1*230*8*0,3*0,75/0,85=2045,6 грн.

М – потужність електродвигуна, кВт/год;

Тзм – тривалість зміни, год;

Др – кількість робочих днів;

С – вартість  за 1 кВт/год електроенергії, грн. (приймається за даними

підприємства);

– коефіцієнт корисної дії, який враховує втрати у трансформаторі, мережі, приймачі струму.

Витрати розраховуються на обладнання , що виводиться  та  вводиться

окремо ( Вел 1 та Вел 2)

3) амортизаційні відрахування (Вам)

Вам = = 16*6100*20/100=19520 грн.

Вам = = 14*9724*20/100=27227,2 грн.

де Кв – вартість одиниці устаткування, грн.;

Nа– річна норма амортизаційних відрахувань, %.

Витрати розраховуються на обладнання , що виводиться  та  вводиться

окремо ( Вам.1 та Вам.2)

2)                    витрати на запасні частини, мастильні та ін. матеріали (Вз.ч)

Взч = =16*6100*20/100=19520 грн.

Взч = =14*9724*20/100=27227,2 грн.

Nзч – норма відрахувань на запчастини та мастильні матеріали;

Витрати розраховуються на обладнання , що виводиться  та  вводиться

окремо ( Взч.1 та Взч.2)

Витрати з експлуатації та обслуговування одиниці устаткування складають:

Век1 = Вз.п + Вел + Вам  + Вз = 18816+2104,1+19520+19520= 59960,1 грн.

Век2 = Вз.п + Вел + Вам  + Вз = 13720+2045,6+27227,2+27227,2=70220 грн.

 

Зміна витрат з експлуатації та обслуговування:

DВек = [- ]*В2= (70220/140000-59960,1/117000)*140000= - 1527,13 грн.

ІІІ. Розрахунок показників економічної ефективності капітальних витрат

Визначається економія від зниження витрат в результаті запровадження

заходів:

А) економія від зниження загальних (повних) витрат річного обсягу

виробництва після запровадження заходів (С):

С = Ес  Век=5726,14 тис.+1527,13=7253,27 тис. грн.

Якщо витрати в експлуатації та утримання устаткування при впровадженні нової техніки збільшуються, то Век буде в формулі зі знаком  “-“, а якщо ці витрати зменшаться – то зі знаком “+”.

Б) економія від зниження собівартості з розрахунку на одиницю продукції:

С/ == 7253,27тис./140тис.=51,81 грн.

2.)Зміна капітальних витрат з урахуванням запланованого випуску продукції (К) визначають за формулою:

К= К- К= 136136-97600*140 тис./117 тис.= 19349,68 грн.

де  К К - капітальні витрати відповідно до та після впровадження заходів, грн.

К1 = Кв1*Км1=16*6100=97600 грн.

К2 = Кв2*Км2=14*9724=136136 грн.

3) Зростання продуктивності праці  (ПП), %

ПП == 2500/1914*100-100= 30,61

1.                     Термін  окупності капітальних витрат:

а) додаткових:

= 19349,68 /7253,27= 2,67 року

б) нових:

= 136136/7253,27= 18,77 року

2.                     Коефіцієнт економічної ефективності капітальних витрат:

=1/18,77= 0,05

6.Річний економічний ефект:

= 7253,27-0,15*19349,68= 4350,82 грн.

де:   Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності (0,15).

 

Визначити виробничу потужність пекарні та її річну виробничу програму.

Задача

Наявні такі дані стосовно роботи пекарні:     

середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг становить 35 хв., тривалість зміни - 8 год., режим роботи - тризмінний. Річний номінальний фонд робочого часу - 280 днів, а втрати робочого часу - 9%. Вага сировини, що завантажується в одну піч за один раз - 100 кг, піч працює у безперервному режимі. Виробнича потужність пекарні визначається потужністю 5 печей, коефіцієнт використання потужності яких 0,84.

Визначити виробничу потужність пекарні та її річну виробничу програму.

 

Рішення

Виробнича потужність пекарні визначається за формулою:

ВПП = кількість печей * коеф.використання потужності * (річний номінальний фонд робочого часу – втрати робочого часу)* тривалість зміни * кількість змін/ середня тривалість випікання хлібобулочних виробів

Звідси:

ВПП = 5*0,84*(280-0,09*280)*8*3/35*60 = 44029,4 кг хлібобулочних виробів

Відповідь: виробнича потужність пекарні становить 44029,4 кг/рік

 

 

 

 

Визначити виробничу потужність швейного цеху

Тема : Бизнес-план

Задача .

Визначити виробничу потужність швейного цеху  та рівень її використання при однозмінному режимі роботи. Обчислити також обсяг товарної та реалізованої продукції  за наступними даними ( таблиця 1)

Таблиця 1

 

2

1. Площа потоку, м2

- першого

- другого

 

200

160

2. Типова норма площі на одного робочого, м2

6,4

3.Фактична чисельність робочих в потоці, чол.

- першого

- другого

 

30

30

4. Число робочих днів

247

1.                 Планова норма часу в потоці, год.

 - першому

 - другому

 

2,9

3,3

2.                 Галузева норма часу в потоці, год

 - першому

 - другому

 

3,0

3,2

7. Вартість обробки виробу, грн

85,5

8. Роздрібна ціна од. виробу, грн

518

9. Торгівельна націнка, %

15

10. Вартість напівфабрикатів для продажу,  тис. грн

30,0

11. Капремонт устаткування, тис. грн

52,0

1.     Залишки готової продукції, тис. грн

-         на початок року

-         на кінець року

 

820

232

 

РІШЕННЯ

1)     Виробнича потужність в натуральному значенні:

 ВПн=  = (31*247*8*1)/2,9 =21123 од.

ВПн=  = (30*247*8*1)/3,2=18525 од.

де: Кпр – кількість робочих місць, яка прийнята для розрахунку потужності (Кф або Кр.н);

Nпр. – норма часу прийнята, яку обирають шляхом порівняння  планової та галузевої норми часу  і обирають мінімальну.

де  Sц – площа цеху або потоку, м2.;

Sр.п – норма площі на одного виробничого робітника, м2.

При розрахунку виробничої потужності слід мати на увазі

а) коли Кф > Кр.н – в розрахунок приймають Кф;

б) коли Nгал > Nпл – в розрахунок приймають Nпл.

Кр.н. – кількість робітників нормативна

Кр.н.1 =  = 200/6,4 = 31,25 осіб

Кр.н.2 =  = 160/6,4=25 осіб

Для розрахунку беремо показник 31 особу для першого потоку і 30 для другого

2)     Виробнича потужність у вартості обробки:

ВПв.о. 1= ВПн*ВО= 21123*85,5 = 1806016,5  грн.

ВПв.о. 2= ВПн*ВО=18525*85,5= 1583887,5 грн.

де ВО – вартість обробки одиниці виробу, грн

3) Коефіцієнт використання площі.

Кв.пл.1 =  =30/31 = 0,97

Кв.пл.2 =  =30/25=1,2

4)     Коефіцієнт використання потужності

Квп1 =  = 20441/21123= 0,97

Квп2 =  =18525/18525 =1

де Впл –плановий випуск продукції, од

5. Плановий випуск продукції у натуральному виразі, од

Впл1=  = (30*247*8*1)/2,9 = 20441 од.

Впл2=  = (30*247*8*1)/3,2 = 18525 од.

6. Плановий випуск продукції у вартості обробки, грн

Вплв.о. 1= Впл*ВО=20441*85,5= 1747705,5 грн.

Вплв.о. 2= Впл*ВО=18525*85,5= 1583887,5  грн.

3.     Обсяг товарної продукції

ТП = Впл*Цопт*Кс+Врмц+Вкр+Внпст.+Внепр= ((21123+18525)*352,24*0,95)+30000+52000= 13349330,94 грн.

де Цопт -  оптова ціна одиниці виробу, грн.

    Кс – коефіцієнт сортності.   Кс  = 0,95 ( для всіх варіантів)

    Врмц – вартість послуг  ремонтно-механічних цехів, грн.

    Вкр – витрати на капітальний ремонт обладнання, грн.

    Внпст. – напівфабрикати на сторону, грн.

    Внепр – послуги  непромисловому виробництву свого підприємства, грн.

Цопт = Цвідп – ПДВ=440,3-20%= 352,24

де Цвідп – відпускна ціна одиниці виробу, грн.

Цвідп = Цр – Тн= 518-15%= 440,3

де Цр – роздрібна ціна виробу, грн.

     Тн -  торгівельна націнка, %

4.     Обсяг реалізованої продукції

РП = ТП + (Зп - Зк)= 13349330,94+820000-232000= 13937330,94 грн.

де Зп – залишки готової продукції на початок року, грн

     Зк – залишки готової продукції на кінець  року, грн

Визначити вплив на відхилення в обсязі чистого доходу таких чинників

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЗАВДАННЯ

Визначити вплив на відхилення в обсязі чистого доходу таких чинників: зміни обсягу виробництва товарної продукції та залишків нереалізованої продукції. Розрахунки виконати балансовим прийомом.

           Вихідні дані наведені в додатку 1.

           Для розрахунку використовується таблиця 1.

Таблиця 1

Аналіз впливу факторів на зміну обсягу реалізації продукції 

Показники

 

Поперед-ній рік

 

 

 

Звітний

рік

 

Відхилення:

Відхилення

Усього

у тому числі за

рахунок зміни:

і  за рахунок:

товарної

продукції

залишків

нереалізо-ваної    продукції

А

1

2

3

4

5

1. Обсяг реалізованої

продукції, тис. грн.

4000

3500

-500

-300

-200

2. Обсяг товарної

продукції , тис. грн.

3985

3685

-300

 

 

3. Зміна залишків

нереалізованої

продукції, тис. грн.

(р.2 –р.1)

-15

185

200

 

 

Додаток  1

Вихідна інформація для виконання контрольної роботи

 

Варіант 8

Минулий рік

Звітний рік

А

5

6

1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.

3985

3685

2. Чисельність персоналу основної діяльності, осіб.

432

406

3. Чисельність робітників, осіб.

344

322

4. Відпрацьовано людино-днів.

81231

80000

5. Відпрацьовано людино-годин.

642537

640000

6. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

8128

7366

7. Середньорічна вартість активних фондів, тис. грн.

3431

3628

8. Матеріальні витрати, тис. грн.

1793

1769

9.Операційні витрати, тис.грн.

3080

3087

10. Чистий прибуток, тис.грн.

77

60

11.Обсяг реалізації,тис.грн

4000

3500

 


 

Рішення

Згідно з балансовим прийомом:

Обсяг реалізованої продукції = Обсяг товарної продукції – зміна залишків нереалізованої продукції

Звідси:

Зміна обсягів реалізованої продукції за рахунок товарної продукції = (обсяг товарної продукції (звітний рік) – залишки нереалізованої продукції (попередній рік)) – обсяг реалізованої продукції попередній рік = (3685+15)-4000 = -300 тис.грн.

Зміна обсягів реалізованої продукції за рахунок залишків нереалізованої продукції = (обсяг товарної продукції (звітний рік) – залишки нереалізованої продукції (звіт))  - (обсяг товарної продукції (звітний рік) – залишки нереалізованої продукції (попередній рік)) = (3685-185)-(3685+15) = -200 тис.грн.

Таким чином, зменшення обсягу товарної продукції у звітному році призвело до зниження обсягу реалізації у звітному році на 300 тис.грн. Збільшення залишків нереалізованої продукції на 200 тис.грн. призвело до відповідного зменшення обсягу реалізації у звітному році. У цілому, під впливом обох факторів обсяг реалізації продукції у звітному році скоротився на 500 тис.грн.

Визначити вплив структури та використання основних виробничих фондів

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЗАВДАННЯ

Визначити вплив структури та використання основних виробничих фондів (ОВФ) на зміну обсягу виробництва продукції (робіт, послуг).  Привести факторну модель залежності результативного показника від чинників (факторів). Розрахунки виконати прийомом абсолютних різниць. Визначити резерви збільшення обсягу виробництва.

Вихідні дані наведені в додатку 1.

Для розрахунку використовується таблиця 1.

Таблиця 1

Аналіз впливу чинників засобів праці на виробництво продукції

 

 

 

№ п/п

 

 

 

Показники

 

 

 

Мину-лий рік

 

 

 

Звітний рік

Відхилення

 

 

Усьо-го

в т.ч. за рахунок змін

серед-ньоріч-ної вар-тості

ОВФ

питомої ваги

активної частини ОВФ

фондо-віддачі актив-ної час-тини ОВФ

Ф

1

2

3

4

5

6

7

1.

Обсяг виробництва (товарна продук-ція), тис. грн.

3985

3685

-300

 

 

 

2.

Середньорічна вар-тість ОВФ, тис.грн.

8128

7366

-762

-373,59

 

 

3.

Питома вага активної частини ОВФ, %

42,21

49,25

7,04

 

602,40

 

4.

Фондовіддача активної частини ОВФ, грн.

1,16

1,02

-0,15

 

 

-528,81

 

Додаток  1

Вихідна інформація для виконання контрольної роботи

 

Варіант 8

Минулий рік

Звітний рік

А

5

6

1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.

3985

3685

2. Чисельність персоналу основної діяльності, осіб.

432

406

3. Чисельність робітників, осіб.

344

322

4. Відпрацьовано людино-днів.

81231

80000

5. Відпрацьовано людино-годин.

642537

640000

6. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

8128

7366

7. Середньорічна вартість активних фондів, тис. грн.

3431

3628

8. Матеріальні витрати, тис. грн.

1793

1769

9.Операційні витрати, тис.грн.

3080

3087

10. Чистий прибуток, тис.грн.

77

60

11.Обсяг реалізації,тис.грн

4000

3500

 

 

   


Рішення

Для застосування методу абсолютних різниць використовуємо наступну формулу:

Обсяг виробництва продукції = Середньорічна вартість ОВФ * питома вага активної частини ОВФ / 100 % * фондовіддача активної частини ОВФ

Звідси:

Вплив на обсяг виробництва зміни середньорічної вартості ОВФ = -762*42,21/10*1,6 = -373,59 тис.грн.

Вплив на обсяг виробництва зміни питомої ваги активної частини ОВФ = 7366*7,04/100*1,16 = 602,4 тис.грн.

Вплив на обсяг виробництва зміни фондовіддачі активної частини ОВФ = 7366*49,25/100*(-0,15) = -528,81 тис.грн.

Загальний вплив факторів = -373,59+602,4-528,81 = -300 тис.грн.

Таким чином, позитивно на обсяг виробництва у звітному році вплинуло збільшення питомої ваги активної частини ОВФ. Інші чинники мали негативний вплив на обсяги виробництва у звітному році.

Визначити вплив чинників на зміну виробітку продукції одного працівника

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЗАВДАННЯ

Визначити вплив чинників на зміну виробітку продукції одного працівника основної діяльності за допомогою прийому елімінування (повний прийом ланцюгових підстановок). З цією метою привести факторну модель залежності результативного показника від чинників (факторів).

Вихідні дані наведені в додатку 1. Для розрахунку використовується таблиця  1

Таблиця 1

Аналіз впливу чинників на продуктивність праці

одного працюючого

Підстановка

Питома вага робітників у загальній чисельності працюючих

Середньорічний виробіток одного робітника

Середньорічний виробіток одного працюючого

Вплив на відхилення від попереднього року

сума, грн.

найменування чинника

план

79,63

11,58

9,22

х

х

 

 

I

79,31

11,58

9,19

-0,04

Зміна питомої ваги робітників у загальній чисельності працюючих

факт

79,31

11,44

9,08

-0,11

Зміна середньорічного

виробітку одного робітника

- 0,15

Загальне відхилення

       Додаток  1

Вихідна інформація для виконання контрольної роботи

 

Варіант 8

Минулий рік

Звітний рік

А

5

6

1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.

3985

3685

2. Чисельність персоналу основної діяльності, осіб.

432

406

3. Чисельність робітників, осіб.

344

322

4. Відпрацьовано людино-днів.

81231

80000

5. Відпрацьовано людино-годин.

642537

640000

6. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

8128

7366

7. Середньорічна вартість активних фондів, тис. грн.

3431

3628

8. Матеріальні витрати, тис. грн.

1793

1769

9.Операційні витрати, тис.грн.

3080

3087

10. Чистий прибуток, тис.грн.

77

60

11.Обсяг реалізації,тис.грн

4000

3500

 

 

 

 

 

Рішення

Для застосування методу елімінування використовуємо наступну формулу:

Середньорічний виробіток одного працюючого = питома вага робітників у загальній чисельності працюючих (%)/100 % * середньорічний виробіток одного робітника

Звідси:

Середньорічний виробіток одного працюючого (минулий рік, план) = 79,63/100*11,58 = 9,22 тис.грн.

Середньорічний виробіток одного працюючого (звітний рік, факт) = 79,31/100*11,44 = 9,08 тис.грн.

Зміна середньорічного виробітку одного працюючого під впливом зміни питомої ваги робітників у загальній чисельності працюючих = (79,31/100*11,58)-(79,63/100*11,58) = -0,04 тис.грн.

Зміна середньорічного виробітку одного працюючого під впливом зміни середньорічного виробітку одного робітника = (79,31/100*11,44)-(79,31/100*11,58) = -0,11 тис.грн.

Загальне відхилення = -0,04-0,11 = -0,15 тис.грн.

Визначити вплив чинників праці на обсяг виробництва продукції

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЗАВДАННЯ

Визначити вплив чинників праці на обсяг виробництва продукції (робіт, послуг). Привести факторну модель залежності результативного показника від чинників (факторів). Розрахунки виконати прийомом різниць у рівнях  відносних показників.

         Вихідні дані наведені в додатку 1.

         Для розрахунку використовується таблиця 1.

Таблиця 1

Аналіз впливу чинників праці на обсяг виробництва продукції.

 

 

Чинники

 

 

 

 

Показники

 

 

Темп зростання, %

 

Вплив чинників на відхилення товарної продукції від попереднього року

 

 

Резерви

 

Різниця в рівнях показників,

%

Сума впливу, тис.грн.

А

Б

1

2

3

4

1. Зміна середньої чисельності робітників

1. Середня чисельність робітників, осіб

-6,40

-6,40

-254,85

254,85

2. Зміна середнього числа днів відпрацьованих одним робітником

2. Загальна кількість людино-днів відпрацьованих усіма робітниками

-1,52

4,88

194,46

60,39

3. Зміна середньої тривалості робочого дня

3. Загальна кількість людино-годин відпрацьованих усіма робітниками

-0,39

1,12

44,66

15,73

4. Зміна середньогодинного виробітку

4. Обсяг виробленої продукції (Товарна продукція)

-7,53

-7,13

-284,27

300,00

Загальне

відхилення

-300

Додаток  1

Вихідна інформація для виконання контрольної роботи

 

Варіант 8

Минулий рік

Звітний рік

А

5

6

1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.

3985

3685

2. Чисельність персоналу основної діяльності, осіб.

432

406

3. Чисельність робітників, осіб.

344

322

4. Відпрацьовано людино-днів.

81231

80000

5. Відпрацьовано людино-годин.

642537

640000

6. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

8128

7366

7. Середньорічна вартість активних фондів, тис. грн.

3431

3628

8. Матеріальні витрати, тис. грн.

1793

1769

9.Операційні витрати, тис.грн.

3080

3087

10. Чистий прибуток, тис.грн.

77

60

11.Обсяг реалізації,тис.грн

4000

3500

 

Рішення

 

          Прийом різниць у рівнях відносних показниках передбачає послідовний розрахунок:

А. темпів зростання показників, які є чинниками впливу на результуючий показник (графа 1 табл.1) на підставі вихідних даних. Звідси:

Темп зростання середньої чисельності робітників = 322/344*100-100 = -6,4 %

Темп зростання загальної кількості людино-днів, відпрацьованих усіма робітниками =  = 80000/81231*100-100 = -1,52 %

Темп зростання кількості людино-годин, відпрацьованих усіма робітниками  = 640000/642537*100-100 = -0,39 %

Темп зростання обсягу виробленої продукції = 3685/3985*100-100 = -7,53 %

Б. різниці в рівнях показників:

різниця для зростання середньої чисельності робітників = -6,4 %

різниця для загальної кількості людино-днів, відпрацьованих усіма робітниками  = 6,4-1,52 = 4,88 %

різниця для загальної кількості людино-годин, відпрацьованих усіма робітниками = 1,52-0,39 = 1,12 %

різниця для обсягу виробленої продукції = 0,39-7,53 = 7,13 %.

В. суми впливу чинника на результуючий показник:

вплив зміни середньої чисельності робітників = 3985*(-6,4)/100 = -254,85 тис.грн.

вплив зміни загальної кількості людино-днів, відпрацьованих усіма робітниками = 3985*4,88/100 = 194,46 тис.грн.

вплив зміни загальної кількості людино-годин, відпрацьованих усіма робітниками = 3985*1,12/100 = 44,66 тис.грн.

вплив зміни обсягу товарної продукції = 3985*(-7,13)/100 = -284,27 тисгрн.

Загальна сума впливу чинників = -254,85+194,46+44,66-284,27 = -300 тис.грн.

Г. визначення резервів зростання обсягів виробництва:

за рахунок середньої чисельності працівників = 3985*6,4/100 = 254,85 тис.грн.

за рахунок загальної кількості людино-днів, відпрацьованих усіма робітниками = 3985*1,52/100 = 60,39 тис.грн.

за рахунок загальної кількості людино-годин, відпрацьованих усіма робітниками = 3985*0,39/100 = 15,73 тис.грн.

визначити економічний розмір замовлення

Компанія «Кардинал» встановлює загорожі із сітчастих рулонів. Компанія використовує 25 000 рулонів на рік. Вартість 1 рулону 140 грн. поставка рулонів здійснюється впродовж 20 робочих днів. Витрати на замовлення дорівнюють 50 грн., а витрати на зберігання 10% ціни закупки.

Компанія працює 250 днів упродовж року (5 днів на тиждень, за винятком 2-х тижнів відпустки всього персоналу).

Спираючись на досвід, керівництво компанії передбачає створювати двотижневий резервний запас.

Необхідно визначити:

1.економічний розмір замовлення;

2.момент розміщення замовлення;

Розв’язок:

EOQ =

де EOQ – економічний розмір замовлення, од.;

C0 – витрати на виконання замовлення, грн;

 C1 – закупівельна ціна одиниці товару, грн;

S – річний обсяг продажів, од.;

U – частка витрат зберігання в ціні одиниці товару.

EOQ =  = 423(од.) – економічний розмір замовлення;

Моментом розміщення замовлення є момент, коли обсяг запасів підприємства сягнув рівня, якого вистачить лише на час виконання замовлення плюс резервні запаси, які утримуються на сталому рівні як на кінець.

Момент розміщення замовлення = Час виконання замовлення × Витрачання запасів на одиницю часу + резервний запас.

25 000  ÷  (250 ÷ 5 - 2)  = 520,8  (рул.) в середньому використовується щотижнево;

520,8 ÷ 5 = 104,16 (рул.) - використовується щоденно;

104,16 × 10 = 1042 (рул.) – резервний запас;

20 × 104,16 + 1042 = 3125 (рул.) - момент розміщення замовлення

Відповідь: економічний розмір замовлення становить – 423 рулони, момент розміщення замовлення становить – 3125 рулони.

 

Визначити Критичний обсяг діяльності.

ЗАДАЧИ по УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

ЗАДАЧА.

Ви - менеджер планово-виробничого відділу підприємства "Вояджер".

Підприємство виробляє один вид продукції - декоративні керамічні панно. Постійні витрати за рік становлять 6000 грош. од. Ціна реалізації одиниці продукції 16 грош. од., змінні витрати —8 грош. од. на одиницю продукції.

Попит на продукцію є досить високим, діапазон виробництва підприємства від 600 до 25000 од.

Поточний обсяг реалізації становить 1500 од.

В наслідок організаційних заходів відбулося зменшення змінних 10%, а постійних витрат - на 1000 грош. од. Це дозволяє встановити нову ціну на вироби у сподіванні одержати прибуток 9500 грош. од. при незмінному поточному обсязі реалізації.

Заплановано також розширення обсягу виробництва на 250 од. продукції, що вимагатиме додаткових постійних витрат у розмірі 1000 грош. од.

Визначити:

1) Критичний обсяг діяльності.

2) Кількість одиниць продукції для одержання чистого прибутку в розмірі  2500 грош. од.

3) Ціну, яку необхідно виставити для одержання прибутку 9500 грош. од.

4) Зміну розміру прибутку після організаційних заходів, спрямованих, на зменшення змінних і постійних витрат.

5) Додатковий обсяг продажу, який необхідний для покриття додаткових постійних витрат.

6) Чи буде підприємство прибутковим, якщо при зазначених додаткових постійних витратах обсяг виробництва збільшиться на 250 од.

7) Оформити рішення у вигляді службової записки

 

Рішення

1. При базових умовах виробництва та реалізації продукції критичний обсяг діяльності буде дорівнювати:

Кр.об. = Постійні витрати / (ціна – змінні витрати на одиницю) = 6000/(16-8) = 750 од.

Таким чином, за базових умов функціонування при поточному обсязі реалізації у розмірі 1500 од. робимо висновок про те, що він удвічі перевищує критичний обсяг діяльності, що свідчить про прибутковість поточної діяльності.

2. За базових умов функціонування для одержання чистого прибутку у розмірі 2500 грош.од., необхідно виробити та реалізувати наступну кількість продукції:

Кількість продукції (цільова) = (постійні витрати + цільовий прибуток) / (ціна – змінні витрати на одиницю) = (6000+2500)/(16-8) = 1062,5 одиниць

Тобто, для отримання 2500 грош.од. чистого прибутку при базових умовах функціонування підприємства необхідно реалізувати 1062,5 одиниць продукції, що знаходиться у межах існуючих обсягів виробництва та попиту.

3. Для того, щоб, виготовляючи базовий обсяг продукції (1500 од.) при базовому рівні витрат отримати прибуток у розмірі 9500 грош.од., ціна одиниці продукції має складати:

Ціна (планова для цільового прибутку) = ((постійні витрати + цільовий прибуток) + базовий обсяг продукції * змінні витрати на одиницю) / базовий обсяг продукції = ((6000+9500)+1500*8)/1500 = 18,33 грош.од.

Таким чином, для отримання 9500 грош.од. прибутку при базовому обсязі реалізації продукції та базових рівнях витрат, необхідно встановити ціну на рівні 18,33 грош.од. за одиницю продукції.

4. При зменшенні змінних витрат на 10 % та постійних витрат на 1000 грош.од.  та незмінному обсязі виробництва та реалізації продукції, розмір чистого прибутку складе:

Чистий прибуток (змінні умови щодо витрат) = (базова ціна - змінні витрати на одиницю (після скорочення))*обсяг реалізації – постійні витрати (після скорочення) = (16-8*0,9)*1500-(6000-1000) = 8200 грош.од.

Зміна чистого прибутку внаслідок організаційних заходів, спрямованих на скорочення витрат, складатиме:

Зміна чистого прибутку = 8200-(16-8)*1500+6000 = 2200 грош.од.

Таким чином, реалізація організаційних заходів, спрямованих на зниження витрат при збереженні рівня ціни та обсягів виробництва призведе до зростання розміру чистого прибутку на 2200 грош.од. (до 8200 грош.од.).

5. У разі виникнення додаткових постійних витрат у розмірі 1000 грош.од. за незмінною (базовою) ціною одиниці продукції підприємство потребуватиме наступного додаткового обсягу виробництва:

Додатковий обсяг виробництва для покриття додаткових постійних витрат = додаткові постійні витрати / (базова ціна – змінні витрати (після зменшення) = 1000/(16-8*0,9) = 113,64 од.

Тобто, для покриття додаткових постійних витрат підприємство має додатково реалізувати 113,64 од.продукції при базовому рівні ціни та за умов скорочення змінних витрат на одиницю продукції в результаті організаційних заходів.

6. У разі збільшення обсягу виробництва на 250 од. чистий прибуток складатиме:

Чистий прибуток = (базова ціна – змінні витрати на одиницю (після зменшення) * (базовий обсяг виробництва + 250) – (постійні витрати + додаткові постійні витрати) = (16-8*0,6)*(1500+250)-(6000+1000) = 12600 грош.од.

Таким чином, підприємство залишатиметься прибутковим при зазначених додаткових постійних витратах та збільшенні обсягів виробництва.

 

 

 

 

 

 

 

Визначити маржинальний запас міцності підприємства

ФИНАНСЫ

ЗАДАЧА

На основі даних діяльності виробничого підприємства визначити точку беззбитковості методом рівнянь. Визначити маржинальний запас міцності підприємства та ціну беззбитковості.

Показники

Обсяг реалізації 7000 шт.

Разом

На 1 шт.

Виручка від реалізації, грн.

490000

70

Змінні витрати, грн.

175000

25

Маржинальний дохід, грн.

315000

55

Постійні витрати, грн.

125000

-

Прибуток

190000

-

 

Рішення

Точка беззбитковості = Постійні витрати / (маржинальний дохід на одиницю / ціна одиниці) = 125000/(55/70) = 159090,9 тис.грн.

Точка беззбитковості (нат.) = точка беззбитковості (грошова) / ціна одиниці = 159090,9 / 70 = 2273 шт.

Маржинальний запас міцності = виручка від реалізації – точка беззбитковості = 490000-159090,9 = 330909,1 грн.

Ціна беззбитковості = (постійні витрати + змінні витрати) / обсяг виробництва = (125000+175000)/7000 = 42,86 грн./шт.

 

Визначити методом рівнянь точку беззбитковості компанії;

Компанія виготовляє фільтри й реалізує їх за ціною 15 грн. за одиницю. змінні витрати на одиницю продукції становлять 10 грн., загальні постійні витрати компанії становлять 270000 грн. на місяць.

Максимальна виробнича потужність компанії – 300 000 фільтрів на місяць.

Визначити методом рівнянь

-          точку беззбитковості компанії;

-          прибуток за обсяг продажу 120000 одиниць на місяць;

-          максимальний прибуток на місяць, який компанія може отримати за її потужності;

-          максимальний прибуток, якщо пряма зарплата на одиницю продукції зменшиться на 1 грн.

Розв’язок:

У точці беззбитковості (х) прибуток дорівнює нулю, тому ця точка може бути знайдена за умови рівності виручки і суми змінних і постійних витрат.

15х = 10х + 270 000 + 0;

50х = 270 000;

х = 5400.

Таким чином, беззбитковість реалізації досягається при обсязі 5400 шт.

Точку беззбитковості можна розрахувати також у грошових одиницях. Для цього досить помножити кількість одиниць продукції в точці беззбитковості на ціну одиниці продукції:

15х = 15 × 5400 = 81 000  грн..

2) 120 000 ×10 + 270 000 = 1 470 000 (грн.) - витрати на виготовлення 120 000 одиниць на місяць;

3) 120 000 × 15 = 1 800 000 (грн.) - отриманий дохід від реалізації 120 000 одиниць на місяць;

4) 1 800 000 – 1 470 000 = 330 000 (грн.) - отриманий прибуток від реалізації 120 000 одиниць на місяць;

5) 300 000×10 + 270 000 = 3 270 000 (грн.) - витрати на виготовлення 300 000 одиниць на місяць;

6) 300 000 × 15 = 4 500 000 (грн.) - отриманий дохід від реалізації 300 000 одиниць на місяць;

7) 4 500 000 – 3 270 000 = 1 230 000 (грн.) - максимальний прибуток на місяць, який компанія може отримати за її потужності;

8) 300 000 × 1 = 300 000 (грн.) – зменшаться прямі витрати при зменшення на 1 грн. прямих витрат на оплату праці;

9) 1 230 000 - 300 000 = 930 000 (грн.) - максимальний прибуток на місяць, який компанія може отримати за її потужності та при зменшенні на 1 грн. прямих витрат на оплату праці.

Відповідь: точка беззбитковості компанії - 5400 шт; прибуток за обсяг продажу 120000 одиниць на місяць - 330 000 грн.; максимальний прибуток на місяць, який компанія може отримати за її потужності - 1 230 000 грн.; максимальний прибуток, якщо пряма зарплата на одиницю продукції зменшиться на 1 грн. - 930 000 грн.

 

Визначити методом розрахунку маржинального доходу - точку беззбитковості компанії;

Компанія виготовляє фільтри й реалізує їх за ціною 12 грн. за одиницю. змінні витрати на одиницю продукції становлять 10 грн., загальні постійні витрати компанії становлять 230000 грн. на місяць.

Максимальна виробнича потужність компанії – 250000 фільтрів на місяць.

Визначити методом розрахунку маржинального доходу:

-          точку беззбитковості компанії;

-          прибуток за обсяг продажу 120000 одиниць на місяць;

-          максимальний прибуток на місяць, який компанія може отримати за її потужності;

-          максимальний прибуток, якщо пряма зарплата на одиницю продукції зменшиться  на 2,5 грн.

Розв’язок:

1)                12-10=2 (грн.) маржинальний дохід на одиницю продукції.

2)                2÷12 = 0,1667 коефіцієнт маржинального доходу.

3)                230000 ÷ 0,1667 = 1 379 724 (грн.) точка беззбитковості.

4)                1379724 ÷ 12 = 114 977 (шт.) точка беззбитковості в натуральному вираженні.

5)                120000 × 12 = 1 440 000 (грн.) отриманий дохід від реалізації 120000 одиниць на місяць.

6)                 1 440 000 – 1 379 724 = 60 276 (грн) отриманий прибуток від реалізації 120000 одиниць на місяць.

7)                250 000 × 12 = 3 000 000 (грн.) отриманий дохід від реалізації 250000 фільтрів  на місяць.

8)                 3 000 000 – 1 379 724 = 1 620 276 (грн) отриманий прибуток від реалізації 250 000 одиниць на місяць.

9)       12-(10-2,5) = 4,5 (грн..) маржинальний дохід на одиницю продукції, якщо пряма зарплата на одиницю продукції зменшиться  на 2,5 грн.

10)           4,5÷12 =0,375 коефіцієнт маржинального доходу.

11)           230000 ÷ 0,375= 613 333 (грн.) точка беззбитковості.

12)           3 000 000 – 613 333 = 2 386 667 (грн.) отриманий прибуток від реалізації 250 000 одиниць на місяць та зменшенні прямої заробітної плати на 2,5 грн.

Відповідь: точка беззбитковості компанії – 114 977 шт.; прибуток за обсяг продажу 120000 одиниць на місяць – 60 276 грн.; максимальний прибуток на місяць, який компанія може отримати за її потужності - 1 620 276 грн.; максимальний прибуток, якщо пряма зарплата на одиницю продукції зменшиться на 1 грн. - 2 386 667 грн.

 

 

визначити рівень виконання плану замовлень за попередній період

ЗАДАЧИ по УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

ЗАДАЧА.

Ви менеджер відділу збуту ТОВ "Викоюг". Підприємство мало замовлення постачання своєї продукції у звітному періоді. Для планування обсягу замовлень на поточний рік підприємству потрібно визначити рівень виконання плану замовлень за попередній період.

Таблиця 1

Дані відділу збуту ТОВ «Викоюг»

Номенклатура продукції

План замовлень,

тис. гри.

Звіт,

тис. грн.

Будівничі конструкції

2954

3011

Комплектуючі вироби

3015

3564

Сталеві опори

819

840

Чавунні крани

1920

1900

інші

-

80

Разом

?

 

 

Завдання:

1. Визначити рівень виконання плану замовлень за асортиментом.

2. Встановити обсяг грошових коштів, які вилучені з реального обсягу.

3. Прийняти  і  оформити  управлінське  рішення  щодо  оптимізації  складу замовлень.

 

 

Рішення

Для визначення показників виконання плану замовлень за асортиментом будуємо допоміжну таблицю:

Номенклатура продукції

План замовлень,

тис. гри.

Звіт,

тис. грн.

Враховано у виконання плану

тис.грн.

% виконання плану

Пере-виконання плану, тис.грн.

Будівничі конструкції

2954

3011

2954

101,93

57

Комплектуючі вироби

3015

3564

3015

118,21

549

Сталеві опори

819

840

819

102,56

21

Чавунні крани

1920

1900

1900

98,96

-20

інші

-

80

 

 

80

Разом

8708

9395

8688

107,89

687

 

З поданих у допоміжній таблиці розрахунків робимо наступні висновки:

- планом було передбачено реалізацію 4 асортиментних груп. Група «інші» не була передбачена планом реалізації;

- по запланованим асортиментним групам план був виконаний по 3 групам з 4-х. Тобто, план виконаний на 75 %;

- за вартісними показниками план по реалізації в межах 4 асортиментних груп (без врахування групи «інші», відносно якої планування не відбувалося) виконаний на (8688/8708*100) = 99,77 %. Це стало наслідком недовиконання плану по чавунним кранам (план виконаний лише на 98,96 %);

- за 3 асортиментними групами спостерігається перевиконання плану. Найбільшим воно було по комплектуючим виробам (план перевиконаний на 18,21 %). Перевиконання плану по будівничим конструкціям та сталевим опорам склало відповідно 1,93 % та 2,56 %;

- фактичний обсяг постачань перевищив плановий на 687 тис.грн., що стало наслідком перевищення постачань комплектуючих виробів на 549 тис.грн., будівничих конструкцій на 57 тис.грн., сталевих опор на 21 тис.грн. та реалізації інших видів продукції, не передбачених планом на 80 тис.грн. При цьому недовиконання плану постачань чавунних кранів призвело до втрати 20 тис.грн.

Щодо оптимізації обсягу замовлень, то постановка питання вважається некоректною, оскільки менеджер зі збуту на стадії планування не в змозі впливати на обсяг замовлень, які визначаються споживачами, виходячи з власних інтересів та факторів впливу на них. Тому оптимізації можуть підлягати не замовлення (які фактично не залежать від плану), а підхід до планування на майбутній період.

Оптимізація процесу планування замовлень на майбутній період повинна врахувати наступне:

- необхідно врахувати тенденцію до збільшення обсягів замовлень усіх видів продукції, окрім чавунних кранів;

- необхідно зміни планові обсяги замовлень відповідно до фактичної їхньої структури у звітному році з урахуванням темпів зростання за більш ніж річний проміжок часу. Якщо ж обирати в якості ретроспективної бази для прийняття рішень лише 1 рік (вихідні дані), то доцільним може вважатися збільшення у плановому періоді обсягів замовлень будівничих конструкцій, комплектуючих виробів та сталевих опор на відсоток, який дорівнює перевищенню планових завдань у базовому році. При цьому необхідно врахувати, що у склад плану замовлень має бути включена асортиментна група «інші», а обсяг замовлень чавунних кранів має бути скорочений на 1,04 %.

Визначити розмір загальновиробничих витрат.

Задача

За рік підприємство виготовило 2000 виробів загальною собівартістю 72000 грн., причому частка основної заробітної плати виробничих робітників становить 22%. Визначити розмір загальновиробничих витрат, що були включені в калькуляцію собівартості одиниці продукції, якщо їхня загальна сума дорівнює 39,5 тис. грн.

Визначити розмір загальновиробничих витрат.

Рішення

1.  Визначаємо собівартість 1 виробу:

Собівартість одиниці продукції = загальна собівартість / обсяг виробництва = 72000/2000 = 36 грн.

2.  Визначаємо розмір заробітної плати у складі собівартості одиниці продукції:

Заробітна плата у складі собівартості одиниці продукції = собівартість одиниці продукції * частка заробітної плати = 36*0,22 = 7,92 грн.

3.  Визначаємо загальний розмір заробітної плати у складі собівартості річного випуску:

Витрати на оплату праці у складі собівартості = заробітна плата у складі собівартості одиниці продукції * обсяг виробництва = 7,92*2000 = 15840 грн.

4.  Визначаємо коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат:

Кр (ЗВВ) = Загальновиробничі витрати / витрати на оплату праці у складі собівартості = 39500/15840 = 2,49

5.  Визначаємо загальний розмір загальновиробничих витрат у складі собівартості:

Розмір ЗВВ = заробітна плата у складі собівартості одиниці продукції * Кр (ЗВВ) = 7,92*2,49 = 19,75 грн.

Відповідь: у складі собівартості одиниці продукції загальновиробничі витрати дорівнюють 19,75 грн.

 

Визначити розподіл статей витрат ательє пошиву одягу

Визначити розподіл статей витрат ательє  пошиву  одягу на основні, накладні та змішані, попередньо дати визначення цих витрат:

-            плата за оренду приміщення;

-            плата за комунальні послуги;

-            тканини;

-            допоміжні матеріали;

-            витрати на обслуговування обладнання;

-            плата за телефон;

-            зарплата управлінського персоналу;

-            зарплата основних робітників;

-            страхування приміщення від пожежі;

-            амортизація обладнання;

-            витрати на рекламу;

-            електроенергія на виробничі цілі.

Розв’язок:

Основні витрати підприємства –відносяться витрати, пов'язані безпосередньо з технологічним процесом, а також з утриманням та експлуатацією знарядь праці.

Накладні витрати підприємства – витрати на обслуговування і управління виробничим процесом, реалізацію готової продукції.

Змішані витрати підприємства – витрати, які одночасно несуть в собі риси і змінних, і постійних.

витрати

Основні

Накладні

Змішані

тканини

плата за оренду приміщення

витрати на обслуговування обладнання

зарплата основних робітників

плата за комунальні послуги

витрати на рекламу

амортизація обладнання

плата за телефон

страхування приміщення від пожежі

електроенергія на виробничі цілі

страхування приміщення від пожежі

 

 

зарплата управлінського персоналу

 

 

допоміжні матеріали

 

 

витрати на рекламу

 

 

витрати на обслуговування обладнання

 

 

 

 

Визначити спискову та явочну кількість робітників і працюючих, фонд оплати праці

ТЕМА: Бизнас-план

Задача

        

Визначити спискову та явочну кількість робітників і працюючих, фонд оплати праці, середні показники з праці й оплати праці за даними таблиці 1

Таблиця 1

Показник

Значення показника за варіантами

2

 

1

2

 

 

1.

Річний випуск (Врічн), тис. од.:

 

Виріб А

200

 

 

Б

320

 

 

В

310

 

2.

Витрати часу на виготовлення одиниці (Nч.), год.:

 

Виріб А

3.15

 

 

Б

2.05

 

 

В

1.15

 

3.

Середній тарифний коефіцієнт (К

 

Виріб А

1.15

 

 

Б

1.35

 

 

В

1.2

 

4.

Кількість робочих днів (Др.д.)

 

 

235

 

5.

Кількість змін (n зм.)