(096) 933-37-90

 

(099) 15-755-16

Viber1

(093) 162-333-6

Заказать дипломную в Киеве

Готовые курсовые и дипломные работы

Словниковий склад сучасної англійської мови

Курсовая работа

 Словниковий склад сучасної англійської мови

 

CONTENTS

 

 

Introduction...............................................................................................3

Chapter I.  General characteristics of Modern English Vocabulary...........5

1.1. Definition and the main peculiarities of  a vocabulary........................5

1.2. The last changes in modern English vocabulary................................10

Chapter II. Factors of Modern English Development...............................13

2.1. Ways and methods of vocabulary enriching..................................... 13

2.2. National varieties of English..............................................................20

Conclusions...............................................................................................24

Bibliography.............................................................................................26

 

 

. Г. Філдінґ як творець

Курсовая работа

.Г. Філдінґ як творець

ЗМІСТ

 

 

Вступ.................................................................................................................3

Розділ 1. Теорія роману як жанру в літературознавстві...............................6

Розділ 2.Г. Філдінґ як творець нового реалістичного типу роману................12

Розділ 3. Особливості висвітлення роману Г. Філдінґа «Історія Тома Джонса, знайди» у дослідженнях сучасних англістів.................................................15

Висновки.........................................................................................................27

Список використаних джерел........................................................................30

 

Peculiarities of Neologisms in English press

Курсовая работа

Peculiarities of Neologisms in English press

 

CONTENTS

 


Introduction...............................................................................................................3
Chapter I. Neologism as a result of lexical nomination............................................6

1. 1. Definition of a neologism..................................................................................6

1.2. Main classifications of neologisms....................................................................9

Chapter II.The investigation of neologisms in English press.................................13

2.1.         English press as a source of creating and spreading neologisms.............13

2.2. The main peculiarities and characteristics of neologisms in English press.....14

Conclusions.............................................................................................................25
Bibliography............................................................................................................27

 

 

 

Word order in English

Курсовая работа

WordorderinEnglish

 

 

CONTENT

 

 

Introduction...............................................................................................3

1. Definition and the main types of word formation..................................5

2. Definition, terminology and characteristics of conversion...................10

3. Typology of conversion.......................................................................13

4. Partial conversion.................................................................................18

5. Conversion within secondary word classes..........................................20

Conclusions..............................................................................................25

References..................................................................................................27

 

 

 

 

Біблійні паралелі у творі К,С. Льюїса \"Хроніки нарнії\"

 Курсовая работа

Біблійні паралелі у творі К,С. Льюїса \"Хроніки нарнії\"

ЗМІСТ

 

 

Вступ.....................................................................................................................3

Розділ І. Художній світ К.С. Льюїса в теорії літератури.................................5
1.1. Історіографія вивчення творчості письменника
........................................5
1.2. Жанрова своєрідність художньої спадщини Льюїса
................................8

Розділ ІІ. Дослідження біблійних паралелей у творі К.С. Льюїса "Хроніки Нарнії"...................................................................................................................11

2.1. Великий Лев Аслан як образ нарнійського Бога.......................................11
2.2. Конфлікт добра і зла  в системі образів і картині світу
Нарнії....................................................................................................................17
Висновки
...............................................................................................................23
Список
джерел......................................................................................................25

вербальні та невербальні способи вираження мовленнєвого акту

Курсовая работа:

вербальні та невербальні способи вираження мовленнєвого акту докору в англомовному парентальному дискурсі

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ.........................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Теоретичні засади вивчення мовленнєвого акту докору......6

1.1.         Поняття докору в теорії лінгвістики..............................................6

1.2.         Типологія та місце мовленнєвого акту докору серед негативно оцінних мовленнєвих актів............................................................9

РОЗДІЛ ІІ. Дослідження вербальних та невербальних способів вираження мовленнєвого акту докору в англомовному парентальному дискурсі....15

2.1. Англомовний парентальний дискурс як особистісно орієнтована комунікативна взаємодія...................................................................15

 2.2. Реалізація вербальних та невербальних способів вираження

       мовленнєвого акту докору............................................................19

Висновки...................................................................................................25

Список джерел..........................................................................................28

 

Використання ігор у процесі формування англомовної компетентності учнів

Курсовая работа

Використання ігор у процесі формування англомовної компетентності учнів початкової школи у техніці письма 

Вступ......................................................................................................3

Розділ І. Психолого-педагогічні  передумови навчання техніці письма англійської мови в початковій школі.............................................................6

1.1.         Роль і місце письма у навчанні англійської мови.......................6

1.2.         Психологічні особливості навчання техніці письма...................9

1.3.         Рольова гра як один із методів активного навчання................11

Розділ ІІ. Практичне використання ігор на уроках англійської мови учнів початкової школи з техніки письма....................................................15

2.1. Аналіз навчально-методичних комплексів з англійської мови для 2 класу...............................................................................................................15

2.2. Комплекс ігрових вправ для формування активної навички письма для учнів 2 класу............................................................................................20

Висновки................................................................................................26

Список використаних джерел...............................................................28

Додаток..................................................................................................30

 

 

 

 

герой и сюжет" в "Макбете" У.ШекспирС

Курсовая работа

герой и сюжет" в "Макбете" У.Шекспир 

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ.......................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Теоретико-літературні засади дослідження..................................... 5

1.1. Теоретичні аспекти вивчення трагедії  В. Шекспіра  «Macbeth» в теорії літератури................................................................................................................5

1.2. Проблема дефініції поняття «сюжет» в літературознавстві.......................10

1.3. Типологія літературного суб'єкта.................................................................15

РОЗДІЛ ІІ. Дослідження героя і сюжета в трагедії «Macbeth».........................18

2.1. Специфіка зображення героя в трагедії.......................................................18

2.2. Сюжетні характеристики твору..............................................................24

Висновки................................................................................................................27

Список використаних джерел..............................................................................29

Готовые курсовые работы

заказать диплом в ИКЦ Карандаш

заказать диплом Мы принимаем заказы со всех регионов Украины: в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе, Луганске Вы можете получить заказанную курсовую, дипломную или другую письменную работу в распечатанном виде при встрече с нашими дилерами в вышеперечисленных городах!

Если Вы находитесь в другом городе - не беспокойтесь! У нас разработана эффективная система для работы с удаленными заказчиками рефератов, курсовых, дипломов.

Днепропетровске и Луганске. Подробнее можно узнать просмотрев раздел Контакты.

дипломы курсовыеВ большинстве случаев мы работаем удаленно, так как дипломные и курсовые работы заказывают не только в Киеве и Днепропетровске. Удаленная работа совершенно не сказывается на качестве услуг!

Жанрово-стильова своєрідність німецької літературної казки XIX ст.

Курсовая работа

Жанрово-стильова своєрідність німецької літературної казки XIX ст. (на прикладі твору Т. А. Гофмана \"Лускунчик і мишачий король\")

ЗМІСТ

 

Вступ...............................................................................................................3

Розділ І. Літературна казка у світлі жанрової проблематики......................5

1.1.         Поняття та вивчення літературної казки в літературознавстві...........5

1.2.         Жанрово-стильові особливості казкового епосу................................10

Розділ ІІ. Аналіз жанрово-стильових характеристик у творі Т.А. Гофмана «Лускунчик і мишачий король»....................................................................14

2.1.  Т.А. Гофман як представник німецької романтичної літератури........ 14

2.2.   Жанрово-стильова своєрідність казки ««Лускунчик і мишачий

король»...........................................................................................................17

Висновки.........................................................................................................34

Список використаних джерел........................................................................36

 

 

 

 

Компонентний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом кольору в українській та англійській мовах

Курсовая работа

Компонентний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом кольору в українській та англійській мовах

CONTENTS

 


Introduction...............................................................................................................3
Chapter I. Phraseologism as a linguistical unit.................................................
........5

1. 1. Definition of a phraseological units and criteria of its classification..................5

1.2. Main classifications of phraseological units......................................................7

Chapter II.The component analysis of phraseology units with the component of colour in English and Ukrainian languages.............................................................15

2.1. Phraseological units with colours and the theory of the

linguistic field..........................................................................................................15

2.2. The comparative analysis of phraseological units with coloursin English and Ukrainian in the lexical-semantic aspect.................................................................17

Conclusions......................................................................................................30
List of reference sources.........................................................................................32

Мовні ігри для формування англомовної лексичної компетентності

Курсовая работа

Мовні ігри для формування англомовної лексичної компетентності в учнів початкової школи

ЗМІСТ

 

 

РОЗДІЛ І. Педагогічні  та психолінгвістичні передумови навчання лексиці  англійської мови в початковій школі..................................................................3

1.1. Роль і місце лексики у навчанні англійської...............................................6

1.2. Психолінгвістичні особливості засвоєння лексичного матеріалу................................................................................................................6

1.3.  Ігра як один з методів навчання активної лексики...................................10

РОЗДІЛ ІІ.  Організація процес у формування англомовної лексичної компетентності в учнів початкової школи.........................................................13

2.1.  Дослідження специфіки застосування ігрових методів під час навчання молодших школярів англійської мови...............................................................16

2.2.  Комплекс мовних ігор для формування лексичної компетентності.......19

 Висновки..............................................................................................................25

Список джерел......................................................................................................27

Додаток...................................................................................................................31

Образ лирического героя в цикле "Песни и сонеты" Джона Дона"

 

Курсовая работа

Образ лирического героя в цикле "Песни и сонеты" Джона Дона"

ЗМІСТ

Вступ.................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Теоретичні засади дослідження образу літературного героя в  літературознавстві............................................................................................5

1.1. Сутність категорії  «образ» в  теорії літератури.....................................5

1.2. Проблеми дефініції поняття «ліричний герой»........................................7

РОЗДІЛ ІІ. Образ ліричного героя у циклі "("SongsandSonnets")

Джона Донна........................................................................................................12

2.1. Джон Дон як представник метафізичної школи.......................................12

2.2. Специфіка зображення образу ліричного героя......................................15

Висновки...........................................................................................................24

Список джерел...................................................................................................26Особливості детективного сюжету в оповіданні А. Конан Дойла "Палець інженера

Курсовая работа

Особливості детективного сюжету в оповіданні А. Конан Дойла "Палець інженера

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ.........................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти вивчення детектива в літературознвстві........6

1.1.    Питання походження і дефініції детектива.............................................6

1.2.    Структурно- композиційні особливості детективного жанру................10

РОЗДІЛ ІІ. Дослідження особливостей детективного сюжету в оповіданні

А. К. Дойла "Палець інженера"......................................................................17

2.1. Літературна діяльність А. К. Дойла....................................................17

2.2. Фабульно- сюжетні характеристики оповідання

"Палець інженера".......................................................................................19

Висновки...........................................................................................................29

Список джерел..................................................................................................31

 

Особливості художніх образів у сонеті №34 з сонетного циклу Е. Спенсера

Курсовая работа

Особливості художніх образів у сонеті №34 з сонетного циклу Е. Спенсера «Amoretti» на російську мову

ЗМІСТ

 

 

Вступ.....................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Теоретико-літературна думка про сонет і художній образ...........5

1.1. Художній образ як форма відображення дійсності...................................5

1.2. Особливості сонету як ліричного жанру....................................................9

РОЗДІЛ ІІ.  Дослідження особливостей художніх образів у сонеті №34 із сонетного циклу Е. Спенсера «Amoretti» на російську мову........................12

2.1. Е. Спенсер як автор ліричних поем, сонетів і гімнів...............................12

2.2. Особливості  відтворенння образно-смислової структури сонета та його ідеї........................................................................................................................15

Висновки.............................................................................................................21

Список джерел....................................................................................................23

 

Поетика візуальності в новелі Гофмана \"Дож і догаресса\"

Курсовая работа

Поетика візуальності в новелі Гофмана \"Дож і догаресса\"

 

ЗМІСТ

 

Вступ.......................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи вивчення новелістики Е.Т.А. Гофмана.............6

1.1.         Схожість новел у циклі "Серапінові брати"..............................................6

1.2.          Поетика візуальності циклу......................................................................11

РОЗДІЛ ІІ. Дослідження поетики візуальності в новелі  Е.Т.А. Гофмана "Дож і догареса"..............................................................................................................15

2.1. Специфіка зображення та прийоми передачі візуальних образів.............15

2.2. Особливості зорово акцентованих мотивів-образів у новелі................19

Висновки................................................................................................................26

Список використаних джерел..............................................................................28

 

Синтаксичні особливості оповідань Джумпі Лахірі

Курсовая работа

Синтаксичні особливості оповідань Джумпі Лахірі

ЗМІСТ

 

 

Вступ............................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти дослідження синтаксису

в мовознавстві....................................................................................................5

1.1.         Проблематика сучасних синтаксичних досліджень художнього тексту........

1.2.         .........................................................................................................5

1.2. Особливості синтаксису англійської мови................................................8

РОЗДІЛ ІІ. Практичне дослідження синтаксичних особливостей оповідань Дж.Лахірі............................................................................................................13

Висновки......................................................................................................24

Список джерел.............................................................................................26

 

 

Суспільно - політична лексика та особливості її перекладу (на матеріалах ЗМІ)''

Курсовая работа

Суспільно - політична лексика та особливості її перекладу (на матеріалах ЗМІ)''

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

Вступ.....................................................................................................................3

 

РОЗДІЛ І. Суспільно-політична лексика в перекладі: теоретичний і методологічний аспекти.....................................................................................6

1.1.         Поняття суспільно-політичної лесики та особливості  її складу.........6

1.2.         Загальні аспекти перекладу  суспільно-політичної лексики................9

РОЗДІЛ ІІ. Специфіка перекладу суспільно-політичної лексики.................14

 

2.1. Переклад за допомогою стійких відповідників.......................................14

2.2. Використання лексичних трансформацій для досягнення адекватності перекладу............................................................................................................18

Висновки.............................................................................................................31

Список джерел....................................................................................................33

ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МОВИ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ФАНТАСТИКИ

Курсоваяработа

ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МОВИ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ФАНТАСТИКИ

ЗМІСТ

 

 

 

ВСТУП...........................................................................................................3

РОЗДІЛ І  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МОВИ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ФАНТАСТИКИ................................................................6

1.1.         Поняття терміну та його специфічні риси в науково-фантастичній літературі...............................................................................................6

1.2.         Особливості термінологічної лексики англійської фантастики...........8

Висновки до розділу 1...................................................................................11

РОЗДІЛ ІІ ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В МОВІ АНГЛІЙСЬКОЇ ФАНТАСТИКИ..................................................................12

2.1. Структурні й семантичні особливості термінів англійських фантастичних творів..............................................................................................................12

2.1.1. Словотворчі засоби термінолексики...................................................13

2.1.2. Структурні типи...................................................................................14

2.1.3. Семантична структура терміноодиниць.............................................16

2.2. Термінологічна лексика як художньо-образний засіб сучасної англомовної фантастики..................................................................................19

Висновки до розділу 2....................................................................................29

ВИСНОВКИ.....................................................................................................31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................33

ДОДАТОК......................................................................................................35

Формування англомовного потенціального словника учнів основної/старшої школи.

Курсовая работа

Формування англомовного потенціального словника учнів основної/старшої школи.

ЗМІСТ

 

 

 

Вступ.....................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти дослідження потенційного словника

в методиці викладання іноземних мов..........................................................5

1.1. Поняття потенційного словника ............................................................5

2.2. Джерела потенційного словника............................................................7

РОЗДІЛ ІІ. Методологічні основи формування англомовного потенційного словника учнів основної та старшої школи.................................................10

2.1. Етапи формування навичок володіння учнями пасивним

лексичним мінімумом...................................................................................10

2.2. Комплекс вправ для формування англомовного потенційного словника учнів .............................................................................................................12

Висновки.......................................................................................................23

Список використаних джерел......................................................................26

Додаток.........................................................................................................29

Фразеологізми в англійській мові та їх типи

Курсовая работа

Фразеологізми в англійській мові та їх типи

ПЛАН

 

 

Вступ...............................................................................................................3

Розділ І. Фразеологізм як лінгвістична одиниця..........................................5

1.1.         Поняття та класифікація фразеологізмів.............................................5

1.2.         Структура фразеологізмів та природа їх компоненів.......................10

Розділ ІІ. Типологічний аналіз фразеологічних одиниць в англійській мові.................................................................................................................15

2.1. Структурні типи фразеологізмів за .......................................................15

2.2.Семантичні типи фразеологізмів ............................................................22

Висновки .........................................................................................................26

Список літератури...........................................................................................28

 

 

 

Функції інтертекстуальності в творчості Д. Бартельма. Оповідання : Ти бачиш луну.

Курсовая работа

Функції інтертекстуальності в творчості Д. Бартельма. Оповідання : Ти бачиш луну. 

 

ЗМІСТ

 

 

 

Вступ............................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Теоретичні засади дослідження інтертекстуальності...............5

1.1. Поняття інтертекстуальності в теорії літератури................................5

1.2. Інтертекстуальність в аспекті розвитку романної структури у ХХ-початку ХХІ століття.................................................................................................11

РОЗДІЛ ІІ. Дослідження функцій інтертекстуальності в творі Д. Бартельмі "SeetheMoon?" ...........................................................................................15

2.1.  Д. Бартельмі як майстер постмодерністської короткої форми..........15

2.2. Функції інтертекстуальності в контексті постмодерної гри з читачем та гри з текстом................................................................................................17

Висновки.......................................................................................................   .....28

Список джерел..............................................................................................30

 

 

 

заказать диплом в ИКЦ Карандаш

заказать диплом Мы принимаем заказы со всех регионов Украины: в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе, Луганске Вы можете получить заказанную курсовую, дипломную или другую письменную работу в распечатанном виде при встрече с нашими дилерами в вышеперечисленных городах!

Если Вы находитесь в другом городе - не беспокойтесь! У нас разработана эффективная система для работы с удаленными заказчиками рефератов, курсовых, дипломов.

Днепропетровске и Луганске. Подробнее можно узнать просмотрев раздел Контакты.

дипломы курсовыеВ большинстве случаев мы работаем удаленно, так как дипломные и курсовые работы заказывают не только в Киеве и Днепропетровске. Удаленная работа совершенно не сказывается на качестве услуг!

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:


Заказать диплом в Чернигове ОЦЕНИТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ   Курсовая работа выполняется для того, чтобы закрепить, углубить и
Заказать диплом в Кировограде ОЦЕНИТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ Дипломный проект - это не только документ определенного образца, которы
Заказать диплом в Сумах ОЦЕНИТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ Диплом (дипломный проект) - вид выпускной квалификационной научной работы, ко
Сделайте заказ прямо сейчас, заполнив нижеприложенную форму ОЦЕНИТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ наши менеджеры свяжутся с Вами в течение
Заказать дипломную работу в Николаеве   Предоставляем профессиональные услуги в Николаеве по написанию дипломных рабо
Заказать диплом в Житомире ОЦЕНИТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ     Дипломный проект - это не только документ определенного об
Заказать диплом в Черкассах ОЦЕНИТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ    В настоящее время почти везде (особенно вблизи институтов и
Заказать диплом в Луганске Мы приняли решение приостановить оказание услуг обучающимся на временно оккупированной территории Украины.
Заказать диплом в Луцке ОЦЕНИТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ   Дипломный проект - это не только документ определенного образца, котор
Заказать дипломную работу в Днепропетровске (Днепре)   Предоставляем качественные услуги в Днепропетровске по самым н
Заказать дипломную работу в Харькове   Харьков занимает лидирующие позиции по количеству высших учебных заведений и п
Заказать диплом в Одессе ОЦЕНИТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ Заказать дипломную работу    Заключительным и, наверное, самым
Замовити дипломну роботу у Львові ОЦЕНИТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ   Напевно, в житті кожного учня рано чи пізно виникає си

ИКЦ «Карандаш» заказать дипломную работу в Киеве, курсовую работу, контрольную, реферат в  Днепропетровске, Киеве, Харькове 

 

Вы здесь: Home Готовые курсовые работы