(096) 933-37-90

 

(099) 15-755-16

Viber1

(093) 162-333-6

Заказать дипломную в Киеве

Готовые дипломные работы

облегчить поиск

Чтобы облегчить поиск нужной Вам темы:

1. Воспользуйтесь комбинацией клавиш CRL+F, в открывшемся окне поиска введите несколько слов из нужной Вам темы, затем нажмите НАЙТИ.

2. Если нашли нужную тему дипломной работы, нажмите на нее и увидите план диплома.

3. Чтобы купить готовую дипломную работу позвоните (099) 157-55-16 или напишите Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Стоимость любой дипломной работы  400 грн. Любой диплом может быть доработан под Ваши требования, это значительно выгоднее чем заказать дипломную с нуля.

 

Готовые дипломные работы

АНАЛІЗ фінансового стану КП «Київпастранс

 АНАЛІЗ фінансового стану КП «Київпастранс

ЗМІСТ

 

 

Вступ  5

Розділ 1. Теоретична частина. Елімінування та його способи  7

Розділ 2  Розрахункова частина13

2.1. Коротка характеристика підприємства13

2.2. Аналіз  основних техніко-економічних показників діяльності підприємства14

2.3. Аналіз забезпеченості, технічного стану та ефективності використання основних засобів виробництва16

2.4. Аналіз забезпеченості та ефективності використання матеріальних ресурсів19

2.5. Аналіз забезпеченості та ефективності використання трудових ресурсів20

2.6. Аналіз витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)23

2.7. Аналіз фінансових результатів та рентабельності24

2.8. Аналіз фінансового стану підприємства26

2.8.1. Аналіз платоспроможності та ліквідності26

2.8.2. Аналіз фінансової незалежності та стійкості27

2.8.3. Аналіз прибутковості підприємства27

2.8.4. Показники ділової активності28

Висновки  30

Додатки


 

валовий внутрішній продукт

1.                     Розрахуйте:

        а) валовий внутрішній продукт;

        б) валовий національний продукт;

        в) чистий національний продукт;

        г) національний доход, використавши наступні гіпотетичні макроекономічні дані (в млрд. грош. од.): 

1)     Витрати на особисте споживання………………………928

2)     Валові приватні внутрішні інвестиційні витрати на споруди, устаткування та    зміни  запасах………………………...........................................246

3)     Державні витрати на придбання товарів та послуг….. 288

4)     Експорт …………………………………………………...27

5)     Імпорт..................................................................................30

6)     Чисті надходження факторних доходів від решти світу 15

7)     Амортизаційні відрахування……………………………140

8)     Непрямі податки на бізнес………………………………135

 

Розв’язання

 

ВНП = ВВП + Сальдо первинних доходів, отриманих з-за кордону або переданих за кордон (до таких першим доходах зазвичай відносять оплату праці, доходи від власності у вигляді дивідендів)

 

ВВП = Y = C + I + G + NX,

де C - особисті споживчі витрати;

I - валові приватні внутрішні інвестиції.

G - державні закупівлі товарів і послуг

NX - чистий експорт.

NX = експорт - імпорт = 27 – 30 = - 3 млрд. грош. од.

ВВП = 928 + 246 + 288 – 3 = 1459 млрд. грош. од.

ВНП = 1459 + 15 = 1474 млрд. грош. од.

ЧНП = ВНП— А,

де А— амортизация

ЧНП = 1474 – 140 = 1334 млрд. грош. од.

НД = ЧНП— Tn, де, ЧНП— чистий національний продукт, а Tn— непрямі податки.

НД = 1334 – 135 =  1199 млрд. грош. од.

 

Відповідь: ВВП = 1459 млрд. грош. од.; ВНП – 1474 млрд. грош. од.; ЧНП – 1334 млрд. грош. од.; НД – 1199 млрд. грош. од.

 

2. Припустимо, що в 1-му році (базисному) номінальний ВВП склав 500. Через 6 років дефлятор ВВП зріс у 2 рази, а реальний ВВП зріс на 40%. Яким буде  у цьому випадку номінальний ВВП через шість років?

Розв’язання

 

Дефлятор ВВП = ;

де НВВП       - номінальний ВВП

РВВП - реальний ВВП

 

НВВП = РВВП *Дефлятор

Через 6 років НВВП = 1,4 РВВП * 2Дефлятора

НВВП = 1,4РВВП * 2 НВВП /РВВП = 2,8 НВВП;

НВВП = 500 *2,8 = 1400

Відповідь: через 6 років номінальний ВВП – 1400.

 

3. Довгострокова крива AS подана як Y=2000, короткострокова крива AS – горизонтальна на рівні Р=1,0. Крива AD задана рівнянням Y=2,0·M/P. Пропозиція грошей М = 1000. В результаті цінового шоку короткострокова крива сукупної пропозиції піднялась до рівня Р=1,25.

а)        Якими будуть координати точки короткострокової рівноваги в економіці, що встановиться після цінового шоку?

б)        На скільки повинна зрости пропозиція грошей, щоб встановився вихідний рівень випуску в економіці?

 

Розв’язання

 

Початкова рівновага встановиться на рівні Y = 2000, Р = 1,0 тобто в точці А, де перетинаються криві AD, АS.

Після шоку і зміщення цін до рівня 1,25, короткострокова крива ASк зміститься вгору, а короткострокова рівновага встановиться у точці В, де перетинаються AS і нова крива сукупної пропозиції ASк

Координати точки В:Y  = 2,0 • (1000 / 1,25) = 1600

Таким чином, координати короткострокової рівноваги в економіці, що відповідає точці В, становлять (Y = 1600; Р = 1,25).

Для визначення кількості грошей, необхідних для встановлення вихідного рівня випуску в екноміці, підставимо у рівняння кривої AD початкове значення потенційного випуску 2000 млн. грн. та нове значення цін Р = 1,25:

2000 = 2,0 • (М / 1,25) => М = 1250; AM = 1250 - 1000 = 250. Таким чином, для того, щоб короткострокова рівновага встановилася на рівні випуску Y = 2000, пропозиція грошей повинна рости на 250

Відповідь: координати короткострокової рівноваги в економіці, що відповідає точці В, становлять (Y = 1600; Р = 1,25); для того, щоб короткострокова рівновага встановилася на рівні випуску Y = 2000, пропозиція грошей повинна рости на 250

 

4. Населення країни складає 100 млн. чол. Чисельність зайнятих – приблизно 50% від усього населення. У якості безробітних зареєстровано 8% від зайнятих. Чисельність непрацездатних і тих, хто навчається з відривом від виробництва,  складає 36 млн. чол. Чисельність непрацюючих і небажаючих з будь-яких причин працювати склала 4 млн чол.

Розрахуйте: 1) рівень безробіття за методикою МОП;

                      2) ВВП-розрив за законом Оукена, якщо фактичний ВВП складає 500 млрд. грош. одиниць, а коефіцієнт чуттєвості ВВП від надмірного безробіття = 2,5%.

 

Розв’язання

 

Рівень безробіття за методологією МОП визначається відношенням (у відсотках) чисельності безробітних віком 15— 70 років до економічно активного населення (робочої сили) означеного віку або відповідної соціально-демографічної ознаки:

 

 З = 0,5 *100 = 50 млн. чол..

Б = 0,08 *50  = 4 млн. чол.

РБ = (4 +4) :(4+50+4) *100% = 13,8%

Природна норма безробіття = структурне безробіття + фрикційне безробіття

Визначимо фрикційне безробіття

ФБ = 4: (4+50 +4)*100% = 6,9%

Оскільки даних про структурне безробіття не має будемо вважати природну норму безробіття – 6,9%.

Знайдемо відсоток відхилення фактичного ВВП від природного внаслідок циклічного безробіття за формулою: β(Б' – Б* ); тоді β = 2,5(13,8-6,9) = 17,25%

Тепер обчислимо природний ВВП:

Складемо пропорцію:

(ВВП* - 500):ВВП* = 0,1725

ВВП* • 0,1725 = ВВП* - 500,

звідси

0.8275ВВП* = 500

ВВП* = 604,23 млрд грош. од.

Отже, ВВП-розрив становитиме:604,23~500=104,23 млрд грош. од.

 

Відповідь: РБ – 13,8%, ВВП – розрив – 104,23 млрд. грош. од.

 

5. Економіка країни характеризується наступними показниками:

-фрикційне безробіття – 6 млн. чол.;

-структурне безробіття – 6 млн. чол.;

-циклічне безробіття – 8 млн. чол.;

-чисельність зайнятих – 180 млн. чол.;

-загальна чисельність населення – 400 млн. чол.;

-потенційний ВВП – 2000 млрд. грн.

а) Визначте природний та циклічний рівні безробіття.

б) На скільки фактичний ВВП буде відставати від потенційного за даного рівня безробіття?

 

Розв’язання

 

Природний рівень безробіття це сума фрикційного та структурного безробіття.

Розрахуємо фрикційний, структурний та циклічний рівень безробіття.

Фрикційний рівень безробіття = 6: (180+ 6+6+8)*100% = 3%

Структурний рівень безробіття = 6: (180+ 6+6+8)*100% = 3%

Циклічний рівень безробіття = 8: (180+ 6+6+8)*100% = 4%

Природний рівень безробіття = 3% +3% = 6%

Фактичний рівень безробіття = 6% +4% = 10%

Знайдемо відсоток відхилення фактичного ВВП від природного внаслідок циклічного безробіття за формулою: β(Б' – Б* ); тоді β = 2,5(10,0-6,0) = 10,0%

Тепер обчислимо природний ВВП:

Складемо пропорцію:

(ВВП* - 2000):ВВП* = 0,10

ВВП* • 0,10 = ВВП* - 2000,

звідси

0.9ВВП* = 2000

ВВП* = 2222,22 млрд грн.

Отже, ВВП-розрив становитиме:2222,22- 2000=222,22 млрд грн.

 

Відповідь: природний рівень безробіття – 6%, циклічний рівень безробіття – 4%; ВВп відстає на 222,22 млрд. грн.

 

6. Визначте:

а)   рівноважний рівень доходу;

б)  величину споживання;

в)  величину мультиплікатора автономних витрат, якщо планові заощадження закритої економіки описані залежністю  S = – 40+0,2Y,  а планові інвестиції складають 60, держава не втручається в економіку.

 

Розв’язання

 

Оскільки інвестиції формують заощадження, тобто І = S, то S = 60 млрд. грн.

Підставляємо отримане значення S у функцію заощадження:

60 = – 40 + 0,2 Y, звідки 0,2 Y = 100 і національний доход (Y) = 500 млрд. грн.;

Далі визначаємо мультиплікатор за формулою m = 1/MPS, а оскільки гранична схильність до заощадження дорівнює 0,2, то мультиплікатор (m) = 5,0;

Споживання разом із заощадженням дорівнюють доходу, тобто С + S = Y

С = Y S = 500 – 60 = 440 млрд. грн.

 

Відповідь: рівноважний рівень доходу – 500; споживання – 440; мультиплікатор автономний витрат – 5,0.

 

 

7. Використовуючи дані таблиці, розрахуйте рівень (темп) інфляції для кожного року.

                   

                  Індекси цін протягом гіпотетичного періоду

Рік

Індекс цін (%)

Рівень інфляції (%)

1

100,00

 

2

112,00

 

3

123,00

 

4

129,00

 

 

а)   Використовуючи “правило величини 70”, визначте кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін у кожному році.

б)  Визначте відсоткову зміну реального доходу, якщо номінальний доход у другому році у порівнянні з першим зросте на 15%, і в третьому році у порівнянні з другим – на 7%.

в) Якщо номінальний доход у другому та третьому роках дорівнював  25 млрд. грн., то яка абсолютна величина доходу в ці роки? 

 

Розв’язання

 

А) Індекси цін протягом гіпотетичного періоду

Рік

Індекс цін (%)

Рівень інфляції (%)

1

100,00

-

2

112,00

12,0

3

123,00

11,0

4

129,00

6,0

 

Правило величини 70 - метод визначення числа років, протягом яких може відбутися подвоєння рівня цін. Для цього число 70 ділиться на річний рівень інфляції.

 

 Для 2 року подвоєння цін відбудеться через

70:12 = 5,8 років

Для 3 року подвоєння цін відбудеться через

70:11 = 6,4 років

Для 4 року подвоєння цін відбудеться через

70:6 = 11,7 років

Б) у другому році реальний дохід збільшиться на 115:112*100 - 100 = 2,7%

У третьому році реальний дохід зменшиться 107:111*100 - 100 = 3,6%

В) реальний дохід у другому році складає

25:1,12 = 22,32 млрд грн..

Реальний дохід у 3 році складає:

25:1,23 = 20,33 млрд. грн.

Відповідь: подвоєння цін відбудеться через 5,8, 6,4, 11,7 років; у 2 році реальний дохід збільшиться на 2,7%, у третьому зменшиться на 3,6%; реальний дохід у 2 році – 22,32 млрд. грн., у третьому – 20,33 млрд.

 

8. Визначити:

а) рівноважний рівень доходу;

    б) рівноважний рівень заощаджень та споживання,

якщо економіка описана наступними даними:

Y=C+I;   C=100+0,8Y;      I=50.

     в) яким буде незапланований приріст запасів продукції, якщо рівень випуску буде дорівнювати 800?

     г) як зміниться рівноважний випуск, якщо автономні інвестиції зростуть до 100?

 

Розв’язання

 

Визначаємо рівноважний рівень доходу

Y=C+I;   C=100+0,8Y;      I=50.

Y = 100+0,8Y +50

0,2 Y = 150

Y = 750

С= 100 + 0,8*750 = 700

S = YC = 750-700 = 50

Якщо Y = 800 то споживання буде дорівнювати

С = 100 + 0,8*800 = 740 тобто приріст буде складати 740 -700 = 40

Якщо інвестиції будуть становити 100, то рівноважний випуск складатиме

Y = 100+0,8Y +100

Y = 1000

Відповідь: рівноважний рівень доходу – 750; рівноважний рівень заощаджень – 700; споживання – 50; приріст запасів продукції – 40; рівноважний випуск при інвестиціях 100 – 1000.

 

9.  Визначте:

а)        яким чином мають змінитися державні видатки (за інших рівних умов), щоб економіка досягла стану повної зайнятості, якщо економіка країни описана наступними даними: Y=C+I+G+Xn; Y=4000 грош. од.; МРС=0,8; Потенційний рівень доходу Y*=4200 грош. од.

б)        Як повинна змінитися величина податкових надходжень (за інших рівних умов), щоб економіка досягла стану повної зайнятості?

 

Розв’язання

 

а) як повинні змінитися державні видатки (G) для досягнення економічного стану рівноваги за умов повної зайнятості.

∆Y = MG x ∆G

∆Y = Y* - YF = 4200 – 4000 = 200 грош. од.

MG = 1/(1 – c') = 1/0.2 = 5

∆G = 200/5 = 40 грош. од.

2) як повинна змінитися величина податкових надходжень (Т) для того, щоб економіка досягла стану рівноваги за умов повної зайнятості?

∆Y = MT x ∆T

MT = - c'/s' = - 0.8/0.2 = - 4

∆T = 200/ - 4 = - 50 грош. один.

Відповідь: державні видатки повинні зрости на 40 грош. од, податкові надходження повинні зменшитися на 50 грош. од.

 

 

10. Модель економіки характеризується наступними даними:

С = 1000 + 0,9YdG = 600;  I = 390;  T = 400;  Yd = YT;   бюджетний дефіцит (надлишок) розраховується як Т -  G; Nx = 0.

Розрахуйте:

а) рівноважний рівень випуску;в

б) мультиплікатор державних видатків;

в) обсяг заощаджень за умови рівноважного рівня випуску;

г) інфляційний розрив, якщо Y* = 15000;

д) обсяг заощаджень за умови повної зайнятості;

е) як повинні змінитися державні видатки при постійних податках, якщо ставиться завдання досягти рівня повної зайнятості?

 

Розв’язання

 

Визначаємо рівноважний рівень випуску

Y=C+I+G+Xn;

Y = 1000 + 0,9 (Y- 400) + 600 +390 +0

Y = 0,9Y +1630

0,1Y = 1630

Y = 16300 грош. од.

Визначаємо мультиплікатор державних видатків

m = 1/(1 – c');

m = 1/1-0,9 = 10

Визначаємо обсяг заощаджень за умови рівноважного рівня випуску

C = 1000 + 0,9(16300 – 400) = 15310

S = Y-C = 16300 – 15310 = 990 грош. од.

Визначаємо інфляційний розрив

Y = Y* - Y = 16300 – 15000 = 1300грош. од.

Визначаємо обсяг заощаджень за умови повної занятості

С = 1000 + 0,9 (15000 – 400) = 14140

S = 15000 – 14140 = 860грош. од.

Визначаємо як повинні змінитися державні видатки при постійних податках, якщо ставиться завдання досягти повної занятості

Y = MG xG

Y = Y* - YF = 15000 – 16300 = -1300 грош. од.

MG = 10

G =-1300/10 = -130 грош. од.

 

Відповідь: рівноважний рівень випуску – 16300 грош. од.; мультиплікатор державних видатків – 10; обсяг заощаджень за умови рівноважного рівня випуску – 990 грош.од.; інфляційний розрив – 1300 грош. од.; обсяг заощаджень за умови повної занятості – 860 грош. од.; державні видатки повинні зменшитися на 130 грош. од.

 

 

11. Визначити, зводиться державний бюджет з дефіцитом, чи з надлишком, і встановити їх розміри, в тому числі і в умовах повної зайнятості, якщо:

- ВВП в умовах повної зайнятості складає 20 млрд. грош. од.;

- фактичний обсяг ВВП дорівнює 16 млрд. грош. од.;

- податки складають 10% величини фактичного ВВП;

- державні видатки  на товари та послуги дорівнюють 1,8 млрд. грош. од.

Розв’язання

 

Дефіцит бюджету це переваження видатків над доходами, надлишок навпаки.

Визначаємо суму податків

Податки = 16*0,1 =1,6 млрд. грош. од.

Податки – це доходи бюджету

Дефіцит бюджету =1,8 – 1,6 = 0,2 млрд. грош. од.

За умови повної занятості податки = 20*0,1 = 2,0 млрд. грош. од.

Дефіцит бюджету  = 1,8 – 2,0 = - 0,2 млрд. грош. од., тобто бюджет буде зведено з профіцитом (надлишком)

Відповідь: дефіцит бюджету – 0,2 млрд. грош. од. ,за умови повної занятості профіт – 0,2 млрд. грош. од.

 

 

12. Виразіть графічно  зв’язок між ставкою процента і величиною попиту на гроші, який  виражається залежністю: і=20-2М, де і – ставка процента (у відсотках), М – кількість грошей (в трлн. грош. од.).

Визначте, якою буде величина процентної ставки, якщо величина попиту на гроші дорівнює 5 трлн. грош. од.?

 

Розв’язання

 

Процентна ставка при попиті на гроші 5 трлн. грош. од. = 20 – 2*5 = 10%

 

Відповідь: Процентна ставка при попиті на гроші 5 трлн. грош. од. 10%

 

13. Банківський мультиплікатор дорівнює 4. Максимальна додаткова кількість грошей, яку може “створити” банківська система, дорівнює 40 млрд. грн.

Визначте норму обов’язкових резервів і суму, яку банки використовували для видачі позик.

 

Розв’язання

 

Банківський мультиплікатор (b) або мультиплікатор пропозиції грошей являє собою величину, зворотну нормі обов'язкових резервів, і висловлює максимальну кількість кредитних грошей, який може бути створено однією грошовою одиницею надлишкових резервів при даній нормі обов'язкових резервів:

b=1 / r.

Тобто норма обов’язкових резервів r = 1/b = ¼ =0,25 или 25%

Визначаємо суму обов’язкових  резервів:

40 *0,25 = 10 млрд. грн..

Для видачі позик банки можуть використовувати:

40 – 10 = 30 млрд. грн.

Відповідь: норма обов’язкових резервів – 25%; для видачі позик банки можуть використовувати – 30 млрд. грн.

 

 

14. Припустимо, що функція попиту на гроші описується рівнянням

(М/Р)d = 1000 – 100r, де r – відсоткова ставка (в %). Пропозиція грошей  М дорівнює 1000, а рівень цін Р дорівнює 2.

а)        Відобразіть графічно пропозицію та попит на ринку грошей.

б)        Визначте рівноважну відсоткову ставку.

в)        Припустимо, рівень цін фіксований. Що відбудеться з рівноважною відсотковою ставкою, якщо пропозиція грошей зросте з 1000 до 1200?

г)        Якщо НБУ захоче збільшити відсоткову ставку до 7, яку пропозицію грошей він повинен встановити?

 

Розв’язання

 

 

 

Визначаємо рівноважну відсоткову ставку

1000/2 = 1000 – 100r

500 = 1000 – 100 r

100 r = 500

r = 5%

Якщо пропозиція грошей зросте  до 1200 відсотка ставка складатиме

1200\2 = 1000 – 100 r

r = 4 %

Якщо відсотка ставка складатися 7% то пропозиція грошей буде дорівнювати:

М/2 = 1000 – 100*7

М/2 = 300

М = 600

 

15. Охарактеризуйте, ґрунтуючись на графічній моделі IS – LM, короткостроковий впливи на сукупний доход, рівень цін і процентну ставку:

а) збільшення пропозиції грошей;

б) збільшення державних витрат;

в) збільшення податків.

 

Розв’язання

 

Підвищення рівня цін знижує реальну пропозицію грошей, що графічно відповідає зміщенню кривої LM вправо. Зниження пропозиції грошей підвищує ставку відсотку, що призводить до зниження інвестицій та скорочує чистий експорт. У результаті обсяг виробництва знижується. Збільшення держвидатків, скорочення податків або збільшення пропозиції грошей зрушують криву сукупного попиту вправо.

При збільшенні державних витрат крива ISзміщується вправо та вверх, що призводить до зростання цін та процентної ставки, а сукупний дохід залишається незмінним.

Після підвищення податків: скорочується випуск від Y1 до Y2; на грошовому ринку скорочується попит на запаси грошових засобів. Це відображається зсувом лінії попиту на гроші на грошовому ринку ліворуч і зсувом лінії IS на графіку IS-LM також ліворуч. Це призводить до зменшення відсоткової ставки.

 

 

17. Розрахуйте стійкий рівень запасу капіталу, якщо виробнича функція одиниці праці задана як y=k1/2, норма заощаджень дорівнює 0,3, а норма амортизації дорівнює 0,1.

 

Розв’язання

 

Стійкий рівень запасу капіталу визначаємо з формули

 

s / q = к*/f (k*)

k* = s f (k*)/q

k = s k1|2 /q

 

k1|2 = s/q

k = s2/q2

k = 0,32/ 0,12 = 9

 

Відповідь: стійкий рівень запасу капіталу = 9.

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Диплом

 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

ЗМІСТ

 

ВСТУП   3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА   6

1.1.Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: сутність і системна характеристика  6

1.2.Фактори впливу на експортну діяльність  15

1.3.Організаційно-економічні засади виходу підприємства на зовнішній ринок  24

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АГРОЕКСПЕРТ ДНІПРО»  32

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Агроексперт Дніпро»  32

2.2. Аналіз зовнішнього середовища ТОВ «Агроексперт Дніпро»  43

2.3. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Агроексперт Дніпро»  51

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АГРОЕКСПЕРТ ДНІПРО»  65

3.1. Напрямки підвищення ефективності експортної діяльності ТОВ «Агроексперт Дніпро»  65

3.2. Оцінка економічного ефекту від реалізації запропонованих заходів  78

ВИСНОВКИ   94

РЕКОМЕНДАЦІЇ  96

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   99

ДОДАТКИ   107

Підвищення ефективності експортних операцій ТОВ «Промінь»

Тема:

 Підвищення ефективності експортних операцій ТОВ «Промінь»

 Зміст:

 ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Зовнішньоекономічна діяльність як частина господарської діяльності підприємства
1.2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності підприємства та її державне регулювання
1.3. Методика оцінки ефективності експортних операцій
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТОВ «ПРОМІНЬ»
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ТОВ «Промінь»
2.2. Оцінка особливостей організації експортної діяльності ТОВ «Промінь»
2.3. Аналіз експортної діяльності ТОВ «Промінь» та оцінка її ефективності
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТОВ «ПРОМІНЬ»
3.1. Вдосконалення фінансово-економічного планування експортної діяльності ТОВ «Промінь»
3.2. Обґрунтування пріоритетів у експортному асортименті ТОВ «Промінь» засобами економіко-математичного моделювання
3.3. Оцінка ефективності збільшення експортного потенціалу ТОВ «Промінь»
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Прогнозирование СЄП в госуправлении

Курсовая работа

 Прогнозирование СЄП в госуправлении

Введение ………………………………………………………………………… 3

1. Теоретические подходы к определению понятия прогнозирования социально-экономических процессов государственного (муниципального) управления . 5

1.1. Определение основных понятий, субъектов и объектов в системе прогнозирования социально-экономических процессов ……………………... 5

1.2. Характеристика целей, этапов, функций и принципов социально-экономических процессов ………………………………………………………. 8

1.3. Предсказание и планирование в прогнозировании социально-экономических процессов ……………………………………………………… 10

2.      Особенности прогнозирования социальных и экономических процессов в государственном (муниципальном) управлении ………………………….. 14

2.1.   Место прогнозов среди функций управления социально-экономическими процессами …………………………………………………. 14

2.2.   Классификация прогнозов в социальной и экономической деятельности …………………………………………………………………………………… 16

2.3.   Особенности составления прогнозов СЭП и система методологии при прогнозировании СЭП ………………………………………………………… 22

3.      Практика прогнозирования социально-экономических процессов в России и в зарубежных странах ………………………………………………. 27

3.1.   Социально-экономические процессы в России ……………………….. 27

3.2.   Особенности составления прогнозов социально-экономических процессов в национальной экономике ………………………………………. 30

3.3.   Опыт прогнозирования социально-экономических процессов зарубежных стран ……………………………………………………………….. 39

Заключение ……………………………………………………………………... 41

Литература ……………………………………………………………………… 43

розрахувати балансові вартості основних засобів і амортизаційні відрахування за рік

Завдання 2

Розрахунок амортизаційних відрахувань. Використовуючи дані табл. 1, розрахувати балансові вартості основних засобів і амортизаційні відрахування за рік. Для виконання роботи необхідно використовувати прямолінійний метод та метод прискореного зменшення залишкової вартості.

Таблиця 1

Варіант

Група амортизації

Балансова вартість на початок року, тис. грн.

Рух основних засобів, тис. грн.

Введені по кварталах

Виведені по кварталах

I

II

III

IV

I

II

III

IV

4.

9

22150

1220

 

 

800

 

940

 

400

4 (2 роки)

3280

 

180

160

 

110

 

170

 

6

14270

 

1030

 

540

810

 

 

220

14

15900

900

 

800

500

 

700

 

 

 

Амортизація нараховується з місяця наступного за місяцем введення в експлуатацію об’єкта.Нарахування амортизації окремого об'єкта припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем виведення з експлуатації такого об'єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду.

Розрахунок амортизації прямолінійним методом здійснюється за формулою:

Аріч = АмВ : Т                                                                                          (1)

де Аріч річна сума амортизації, грн.;

АмВ вартість, що амортизується, грн.;

Т – строк корисного використання об’єкта.

Група 9 (термін корисного використання 12 років), застосовується прямолінійний метод амортизації.

І квартал  22150 : 12 років = 1845,83 (грн.) сума річної амортизації;

                 1845,83 : 12 × 3 = 461,46 (грн.) амортизація за І квартал.

ІІ квартал (22150 + 1220) : 12 років = 1947,5 (грн.) сума річної амортизації;

                1947,5 : 12 × 3 = 486,87 (грн.) амортизація за ІІ квартал;

ІІІ квартал (23370 - 940) : 12 років = 1869,17 (грн.) сума річної амортизації;

                1869,17 : 12 × 3 = 467,29 (грн.) амортизація за ІІІ квартал;

ІV квартал  22430 : 12 років = 1869,17 (грн.) сума річної амортизації;

                1869,17 : 12 × 3 = 467,29 (грн.) амортизація за ІV квартал.

Всього: річна амортизація 9 групи: 461,46 + 486,87 + 467,29 + 467,29 = 1882,91 грн.

Група 4 (2 роки). Застосуємо метод прискореного зменшення залишкової вартості.

Аріч = АмВ ×На,                                                                                                                                                   (2)

де Аріч – річна сума амортизації, грн.;

АмВ – вартість, що амортизується, грн.;

На – норма амортизації, %;

На = (АмВ : Т) × 2,                                                                                  (3)

Т – строк корисного використання об’єкта

На = (100% : 2) ×2  = 100%,                                                                                 

І квартал 32180 × 100% = 32180 грн. : 12 × 3 = 8045 грн.

ІІ квартал 32070 × 100% = 32070 грн. : 12 × 3 = 8017,5 грн.

ІІІ квартал 32250 × 100% = 32250 грн. : 12 × 3 = 8062,5 грн.

ІV квартал 32240 × 100% = 32240 грн. : 12 × 3 = 8060,0 грн.

Всього: річна амортизація 4 групи за методом прискореного зменшення залишкової вартості:

8045 + 8017,5  + 8062,5  + 8060,0 = 32185 грн.

Група 6, термін експлуатації 4 роки. Використаємо прямолінійний метод.

І квартал  14270 : 4 років = 3567,5 (грн.) сума річної амортизації;

                 3567,5 : 12 × 3 = 891,87 (грн.) амортизація за І квартал.

ІІ квартал (14270-810) : 4 роки = 3365 (грн.) сума річної амортизації;

                  3365 : 12 × 3 = 841,25 (грн.) амортизація за ІІ квартал;

ІІІ квартал  (13460 + 1030) : 4 роки = 3622,5 (грн.) сума річної амортизації;

                  3622,5 : 12 × 3 = 905,62 (грн.) амортизація за ІІІ квартал;

ІV квартал  14490 : 4 років = 3622,5 (грн.) сума річної амортизації;

                    3690 : 12 × 3 = 905,62 (грн.) амортизація за ІV квартал.

Всього: річна амортизація 6 групи: 891,87 + 841,25 + 905,62 + 905,62 = 3544,37 грн.

Група 14 (термін корисного використання 6 років), застосовується прямолінійний метод амортизації.

І квартал  15900 : 6 років = 2650 (грн.) сума річної амортизації;

                 2650 : 12 × 3 = 662,5 (грн.) амортизація за І квартал.

ІІ квартал (15900 + 900) : 6 років = 2800 (грн.) сума річної амортизації;

                2800 : 12 × 3 = 700 (грн.) амортизація за ІІ квартал;

ІІІ квартал  (16800 -700) : 6 років = 2683,33 (грн.) сума річної амортизації;

                2683,33 : 12 × 3 = 670,83 (грн.) амортизація за ІІІ квартал;

ІV квартал (16100 +800): 6 років = 2816,66 (грн.) сума річної амортизації;

                    2816,66 : 12 × 3 = 704,17 (грн.) амортизація за ІV квартал.

Всього: річна амортизація 14 групи: 662,5 + 700 + 670,83  + 704,17 = 2737,5 грн.

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ.. 6

1.1. Соціальна відповідальність як формат прийняття управлінських рішень у сфері управління персоналом. 6

1.2. Організаційні аспекти управління персоналом соціально відповідальної компанії11

1.3. Особливості складових системи управління персоналом. 15

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ  ПРАТ «МЕХБУД». 21

2.1. Характеристика діяльності ПрАТ «Мехбуд» та діагностика проблем у сфері управління персоналом. 21

2.2. Аналіз сучасного стану системи управління персоналом. 27

2.3. Оцінка ефективності управління персоналом. 34

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПРАТ «МЕХБУД»  У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ37

3.1. Пропозиції щодо формування та подальшого розвитку системи управління персоналом. 38

3.2. Обґрунтування шляхів та інструментів посилення соціальної відповідальності у сфері управління персоналом. 41

ВИСНОВКИ.. 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 50

 

 

.Гостре порушення мозгового кровообігу. Клініка, діагностіка, невідкладна допомог

Медицина

ЗМІСТ

 

1.Гостре порушення мозгового кровообігу. Клініка, діагностіка, невідкладна допомога……………………………………………………..…………………....3

2.Пологи вдома.Тактика ведення………………………………………………..9

3.Анафілактоїдні реакції та анафілактичний шок невідкладна допомога………………………………………………………………………….13

4.Загальні принципи надання медичної допомоги хворим з ранами і переломами. Мобілізація і трансформація……………………………………..19

Список використаних джерел Курсовая работа  ИКЦ Карандаш ……………………………………………...…..

 


 

Cтруктурно-семантичні особливості фразеологічних синонімів і антонімів

Cтруктурно-семантичні особливості фразеологічних синонімів і антонімів зі значенням «зовнішність людини» (на основі англійської та німецької мов)

 

Зміст:

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ТА ВЛАСТИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
1.1. Предмет і завдання фразеології
1.2. Типи фразеологізмів з погляду семантичної стійкості (злитності) їх компонентів
1.2.1. Фразеологічні зрощення
1.2.2. Фразеологічні єдності
1.2.3. Фразеологічні поєднання
1.2.4. Фразеологічні вирази
 
1.3. Організація значення фразеологізмів
1.4. Особливості перекладу фразеологічних одиниць
1.5. Фразеологічні синоніми та антоніми
1.6. Дослідження фразеології німецької мови в німецькому мовознавстві та вітчизняній германістиці
1.7. Класифікації фразеології сучасної німецької мови
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИНОНІМІВ ТА АНТОНІМІВ
2.1. Характеристика фразеологічних оборотів англійської мови на парадигматичному рівні
2.2. Характеристика фразеологічних оборотів німецької мови на парадигматичному рівні
2.3. Фразеологічні синоніми
2.4. Фразеологічні антоніми
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

PRODUCT PLACEMENT АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК В КИНЕМАТОГРАФЕ
PRODUCT PLACEMENT НА СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
«Жданівщина» та «Лисенківщина» як прояви тоталітарного тиску у науковій та культурній с
«Художнiй свiт 2 роману С. Унсет «Улаф, син Аудуна з Хествікена»
ІМІДЖ УЧИТЕЛЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

ІМІДЖ УЧИТЕЛЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………..

 

3

1.Поняття «імідж вчителя» та основні його складові……………………..

 

4

2. Особливості формування іміджу вчителя під час роботи в навчальному закладі………………………………………………………

 

 

7

3. Самопрезентація вчителя: форми та їх характеристика………………

 

12

Висновки…………………………………………………………………….

 

19

Список використаної літератури Курсовая работа  ИКЦ Карандаш……………………………………………

 

20

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗМІСТ
Інституційні показники

Курсова

Інституційні показники

 

ЗМІСТ

ВСТУП.. 1

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ.. 4

1.1. Поняття інституційної структури сфери обміну. 4

1.2. Зміст, критерії та основні інституційні показники. 8

1.3. Інституційні основи генезису світового ринку послуг. 11

РОЗДІЛ 2.  АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ УКРАЇНИ  НА ЗРОСТАННЯ ЦІН ЯК ВІТЧИЗНЯНИХ ТАК І ІНОЗЕМНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ. 14

2.1. Кількісна оцінка впливу якості інституційних показників України  на зростання цін як вітчизняних так і іноземних постачальників послуг. 14

2.2. Інституційні обмеження як інструмент регулювання торгівлі послугами на інтернаціональному рівні19

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ В УКРАЇНІ25

3.1. Диверсификація інституційної структури регулювання міжнародної торгівлі послугами. 25

3.2. Інституціональні рівні лібералізації міжднародної торгівлі  послугами. 28

3.3. Основні напрямки зростання якості інституційних показників в Україні32

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 37

 

 


 

Автоматизація протоколювання торгів для системи METATRADER

Автоматизація протоколювання торгів для системи METATRADER

 

Зміст:

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ METATRADER 4
1.1. Опис системи MetaTrader 4
1.2. Структура MetaTrader 4
1.2.1. MetaTrader 4 Server    12
1.2.2. Meta Trader 4 Data Center
1.2.3. Meta Trader 4 Administrator
1.2.4. MetaTrader 4 Manager
1.2.5. MetaTrader 4 Data Feeds
1.2.6. Meta Trader 4 Client Terminal
1.3. Основні недоліки системи MetaTrader 4
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ІНДИКАТОРІВ
2.1. Стурктура індикаторів на мові MQL4
2.2. Ковзаючі середні
2.2.1. Прості ковзаючи середні
2.2.2. Зважені ковзаючи середні
2.2.3. Експонентні ковзаючи середні
2.2.4. Робота з ковзаючими середніми
2.3. Трендові індикатори
2.3.1. Смуги Боллінджера
2.3.2. Параболічна система
2.3.3. Система напрямків
2.3.4. Індикатор накопичення/розподіл
2.4. Осцилятори
2.4.1. Price oscillator (Osc)
2.4.2. Метод сходження розбіжності ковзаючих середніх  (MACD)
2.4.3. Індекс відносної сили
2.4.4. Стохастичний осцилятор
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ПРОТОКОЛЮВАННЯ ТОРГІВ
3.1. Розробка системи індикаторів
3.2. Удосконалення індикатору «Heiken Ashi»
3.3. Розробка індикатора «pivot»
3.4. Розробка алгоритму протоколювання торгів
3.5. Керівництво користувача
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Автоматизація розрахунків ваги металопрокату

Автоматизація розрахунків ваги металопрокату за сортаментом при складанні кошторисно-технічної документації

 

Зміст:

 

ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
1.1. Основные принципы сметного дела
1.2. Технико-экономическая характеристика базового предприятия
1.3. Реинжиниринг: сущность и методология
РАЗДЕЛ 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
 
РАСЧЕТОВ ВЕСА МЕТАЛЛОПРОКАТА
2.1. Описание автоматизированной системы составления сметной документации
2.2. Обзор существующих программ-аналогов расчетов веса металлопроката
2.3. Разработка алгоритмов системы автоматизации расчетов веса металлопроката по сортаменту
2.4. Выбор и описание программно-инструментальных средств реализации проекта системы
 
2.4.1. Средства организации базы данных системы
2.4.2. Технология ADO
РАЗДЕЛ 3  ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ВЕСА МЕТАЛЛОПРОКАТА ПО СОРТАМЕНТУ
3.1. Назначение и функциональные возможности системы
3.2. Программная реализация алгоритмов  создания справочников и ведения расчетов металла по сортаменту
3.3. Описание интерфейса системы
ВЫВОДЫ
 
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Автоматизація систем бухгалтерського обліку з нарахування та виплати грошового забезпеч

Диплом

Автоматизація систем бухгалтерського обліку з нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовців

ЗМІСТ

ВСТУП.. 1

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ.. 3

1.1. Суть, необхідність і завдання автоматизації обліку. 4

1.2. Історичні аспекти автоматизації бухгалтерського обліку. 11

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ДЛЯ  НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.. 21

2.1. Аналіз сучасного програмного забезпечення для нарахування та виплати грошового забезпечення  21

2.2. Порядок нарахування та виплати грошового забезпечення в програмі 1С Бухгалтерія. 33

РОЗДІЛ 3. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО АВТОМАТИЗАЦІЇ  НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.. 42

3.1. Проблеми та перспективи автоматизації грошового забезпечення військовослужбовців. 42

3.2. Шляхи запровадження автоматизованої системи у військових частинах. 46

ВИСНОВКИ.. 62

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 65

Автоматизація системи моніторингу бізнес-процесів

Автоматизація системи моніторингу бізнес-процесів автотранспортного підприємства

 

Зміст:

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА АСПЕКТИ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  ПІДПРИЄМСТВА    
1.1. Основні поняття автоматизації бізнес-процесів на підприємстві
1.2. Огляд існуючих рішень для автоматизації бізнес-процесів на ринку програмної продукції
1.3. Технології проектування інформаційних систем
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА МОДЕЛІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
2.1. Техніко-економічна характеристика базового підприємства
2.2. Проектування моделі системи бази даних
2.2.1. Вибір CASE – засобів для проектування бази даних
2.2.2. Проектування бази даних підприємства
2.3. Вибір програмних засобів для реалізації моделі системи
РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Організація доступу до даних у середовищі розробки системи    
3.2. Програмна реалізація модулів та розробка інтерфейсу користувача системи    
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Автоматизація системи радіолокаційного керування повітряним рухом

Автоматизація системи радіолокаційного керування повітряним рухом

 

Зміст:

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
1.1 Аналіз і обґрунтування вимог до радіолокаційних комплексів
1.2  Аналіз основних алгоритмів обробки інформації в РЛК
1.3 Аналіз методів виявлення траєкторій польоту по даним РЛК
1.4 Аналіз методів супроводу траєкторій по даним оглядової РЛК
1.5 Система радіолокаційного контролю як система масового обслуговування
2 РОЗРОБКА СТРУКТУРНИХ МОДЕЛЕЙ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ
2.1 Аналіз принципів структурної організації радіолокаційних засобів
2.2 Розробка функціональних і математичних моделей радіолокаційної обстановки
2.3 Розробка математичної моделі  РЛК
2.4 Розробка моделі взаємодій приймально-передавального комплексу радіолокаційної станції
2.5 Розробка інтегральної математичної моделі радіолокаційної обстановки
3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ
3.1 Розробка технологічних вимог до програмного комплексу
3.2 Розробка структури програмного комплексу
3.3 Розробка  алгоритмів роботи програмного комплексу
3.3.1 Загальний алгоритм роботи програмного комплексу
3.3.2 Розробка алгоритму реалізації математичних моделей
3.4 Аналіз існуючих систем розробки програмного забезпечення і вибір засобу розробки для реалізації автоматизованого комплексу
3.5 Розробка програмних модулів комплексу керування радіолокаційною обстановкою
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Аграрна політика України в другій половині 20 ст. Курсовая работа ИКЦ Карандаш

Аграрна політика України в другій половині 20 ст.

ЗМІСТ

 

 

стор.

Вступ………………………………………………………………………...

 3

1. Аграрна політика наприкінці 50-х - у першій половині 60-х років…..

 5

2. Становище сільського господарства під час економічної кризи в другій половині 60-х – на початку 80-х рр. ……………………………...

 

10

3. Сільське господарство незалежної України в першій половині 90-х рр…………………………………………………………………………….

 

15

4. Шляхи здійснення аграрної реформи в кінці 90-х рр…………………

17

Висновки…………………………………………………………………….

22

Список використаної літератури Курсовая работа  ИКЦ Карандаш…………………………………………..

24

аграрне питання в політиці урядів УНР Курсовая работа ИКЦ Карандаш
АДОЛЬФ ГИТЛЕР: ПУТЬ К ВЛАСТИ

Курсовая

 

АДОЛЬФ ГИТЛЕР: ПУТЬ К ВЛАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………...............................3

ГЛАВА 1

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В ИСТОРИИ

1.1 Начало восхождения …....……………………………………………...….…4

1.2. Создание нацистской партии……....................................................……....12

1.3 Годы при власти……………………………………………………………….

ГЛАВА 2

ВСЯ ПРАВДА ОБ АДОЛЬФЕ ГИТЛЕРЕ

2.1 Приход к власти……………………………………………………………..16

2.2История великого учителя……………….………………………………....19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................................23 

Список использованной литературы.................. .... ...........................................24 

Актуальні питання обліку втрат, нестач та інших фінансових порушень у військовій части
аналіз «затрати - обсягу –прибуток» у процесі прийняття рішень

аналіз «затрати - обсягу –прибуток» у процесі прийняття рішень

Зміст

Теоретична частина…………………………………………………….

  1. 1.Використання аналізу «затрати - обсягу –прибуток» у процесі прийняття рішень………………………………………………………..

1.1.Мета і методи аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток»

1.2. Аналіз чутливості прибутку………………………………………

1.3.   Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» за умов асортименту………………………………………………………………

1.4. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв’язку  «витрати-обсяг-прибуток»……………………………………………….

Практична частина………………………………………………………

Задача 1…………………………………………………………………..

Задача 2………………………………………………………………….

Перелік використаних джерел………………………………………….

2

 

2

2

3

 

4

 

5

7

7

8

10

 


 

Аналіз і оптимізація структури капіталу ПАТ «Верcія-Люкс»

Аналіз і оптимізація структури капіталу ПАТ «Верcія-Люкс»

 

Зміст:

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
1.1. Дослідження економічної сутності поняття «капіталу підприємства» та його структури
1.2. Методика аналізу структури капіталу підприємства
1.3. Характеристика основних критеріїв оптимізації структури капіталу підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПАТ «ВЕРСІЯ-ЛЮКС»
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ПАТ «Версія-Люкс»
2.2. Аналіз фінансового стану ПАТ «Версія-Люкс»
2.3. Кількісний та якісний аналіз структури капіталу ПАТ «Версія-Люкс»
РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПАТ «ВЕРСІЯ-ЛЮКС»
3.1. Визначення показника цільової структури капіталу ПАТ «Версія-Люкс»
3.2. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу та ефекту фінансового важелю ПАТ «Версія-Люкс»
3.3. Пропозиції щодо вдосконалення структури капіталу ПАТ «Версія-Люкс» та оцінка їх ефективності
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

АНАЛІЗ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

ЗАКАЗАТЬ КУРСОВУЮ В ДНЕПРЕ

АНАЛІЗ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………..

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………….

1.1.         Поняття «власний капітал», його значення та структура………..

1.2.         Структура капіталу підприємства…………………………………

1.3.         Концептуальні основи оцінки вартості капіталу підприємства….

1.4.         Принципи оцінки вартості капіталу……………………………….

1.5.         Управління капіталом підприємства та методи оцінки його ефективності……………………………………………………………….

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД»……………………………………………………….

2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХК «Київміськбуд»………………………………………………………..

2.2. Аналіз структури та динаміки капіталу ПАТ «ХК Київміськбуд»…

2.3. Аналіз ефективності використання капіталу ПАТ «ХК Київміськбуд»……………………………………………………………..

2.4.   Оцінка вартості капіталу ПАТ «ХК «Київміськбуд»…………….

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………..

3.1. Удосконалення системи управління капіталом підприємства за рахунок оптимізації структури капіталу………………………………….

3.2. Напрямки підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства…………………………………………………….

3.3. Розробка концептуальної моделі оцінки вартості капіталу підприємства……………………………………………………………….

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………

ДОДАТКИ.....................................................................................................

3

 

6

6

12

14

19

 

22

 

28

 

28

35

 

40

46

 

53

 

53

 

61

 

65

67

71

76

Аналіз ефективності використання майна підприємства
Аналіз ефективності орендних операцій

Курсова робота

Аналіз ефективності орендних операцій по оперативній і фінансовій оренді(лізингу) майна підприємства на підприємствах харчової промисловості"

ВСТУП …………………………………………………………………………….. 3

1.      ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ОДЕСАХАРЧОКОМБІНАТ» ………………………… 5

1.1.   Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства, його технічного стану та ефективності використання основних засобів виробництва …………………………………………………………………….5

1.2.     Аналіз фінансового стану підприємства ………………………………… 16

2.      МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИНОСТІ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ ПО ОПЕРАТИВНІЙ І ФІНАНСОВІЙ ОРЕНДІ МАЙНА ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………. 29

2.1.   Особливості операційного та фінансового лізингу підприємствах харчової промисловості …………………………………………………………………….. 29

2.2.   Особливості використання фінансового та оперативного лізингу на підприємстві ………………………………………………………………………. 34

2.3.   Особливості розподілу капітальних вкладень …………………………… 39

3.      АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ НА МАТЕРІАЛАХ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ОДЕСАХАРЧОКОМБІНАТ» ………………………. 44

3.1.   Ефективність лізингу та банківського кредитування на підприємстві ….. 44

3.2.   Оцінювання ефективності лізингових операцій ………………………… 47

3.3.   Проблеми визначення пріоритетності інвестиційних проектів в майно підприємства …………………………………………………………………….. 50

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………….. 56

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  …………………………………. 57

ДОДАТКИ …………………………………………………………………………60


 

Аналіз оборотних коштів на підприємстві

Аналіз оборотних коштів на підприємстві

 

Зміст:

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Економічна сутність, види та значення оборотних коштів в діяльності підприємств
1.2. Інформаційне забезпечення в системі формування і використання оборотних коштів підприємства
1.3. Методика аналізу оборотних коштів підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЗАТ ВТФ „ГОРЛИЦЯ”
2.1. Загальна характеристика фінансово-економічної діяльності ЗАТ ВТФ „Горлиця”
 
2.2. Фактори які впливають на формування оборотних коштів ЗАТ ВТФ „Горлиця”
2.3. Аналіз процесу формування і використання оборотних коштів ЗАТ ВТФ „Горлиця”
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЗАТ ВТФ „ГОРЛИЦЯ”
3.1. Шляхи удосконалення процесу формування та використання оборотних коштів ЗАТ ВТФ „Горлиця”
3.2. Оцінка економічного ефекту від впровадження заходів з  удосконалення процесу формування та використання оборотних коштів ЗАТ ВТФ „Горлиця”
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Аналіз особливостей перекладу художнього тексту

 

Аналіз особливостей перекладу художнього тексту (на матеріалі романа Р. Роллана «Colas Bregnon»)

 

Зміст:

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. РОМАН РОМЕНА РОЛЛАНА «КОЛА БРЮНЬОН»
1.1. Ромен Роллан – класик французької літератури
1.2. Художні особливості роману «Кола Брюньон»
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
2.1.Граматичні проблеми перекладу художнього тексту
2.2. Лексичні проблеми перекладу художнього тексту
2.3. Стилістичні проблеми перекладу художнього тексту.
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТРУДНОЩІВ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ НА МАТЕРІАЛІ РОМАНА РОМЕНА РОЛЛАНА «КОЛА БРЮНЬОН»
3.1.Власні імена
3.2.Латинізми
3.3. Архаїзми
3.4. Прислів’я
3.5. Пісеньки
3.6. Римовано – ритмізована проза
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Аналіз прибутків ПрАТ «Український авіаційно-технічний центр» та напрямки їх максимізац

Аналіз прибутків ПрАТ «Український авіаційно-технічний центр» та напрямки їх максимізації

 

Зміст:

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна сутність і класифікація прибутку
1.2. Напрями розподілу та використання прибутку підприємства
1.3. Показники оцінки ефективності процесу формування і використання прибутку підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ НА ПРАТ «УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
2.1. Загальна характеристика діяльності та фінансового стану ПрАТ »Український авіаційно-технічний центр»
2.2. Аналіз стану формування прибутку на ПрАТ «Український авіаційно-технічний центр»
2.3. Операційний аналіз прибутку ПрАТ «Український авіаційно-технічний центр»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ
ПРАТ «УКРАЇНСЬКИЙ АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»
3.1. Вдосконалення управління прибутком ПрАТ «Український авіаційно-технічний центр» шляхом впровадження на підприємстві планування витрат «методом величини покриття»
3.2. Шляхи збільшення прибутку ПрАТ «Український авіаційно-технічний центр» у плановому періоді
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Аналіз собівартості продукції та резерви її зниження

Аналіз собівартості продукції та резерви її зниження (на прикладі ПАТ "Дніпропрес")

 

Зміст:

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
 
1.1. Економічна сутність собівартості продукції, її класифікація та методика визначення
1.2. Методика аналізу собівартості продукції підприємств
1.3. Інформаційне забезпечення управління собівартістю продукції
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПАТ «ДНІПРОПРЕС»
2.1. Загальна характеристика ПАТ «Дніпропрес» та аналіз основних техніко-економічних показників його діяльності
2.2. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції ПАТ «Дніпропрес» та структури витрат
2.3. Аналіз витрат на 1 гривню обсягу промислової продукції та оцінка беззбитковості виробництва
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПАТ «ДНІПРОПРЕС»
3.1. Визначення резервів зниження собівартості продукції ПАТ «Дніпропрес»
3.2. Розробка заходів по реалізації резервів зниження собівартості продукції ПАТ «Дніпропрес»
3.3. Економічне обгрунтування заходів по зниженню собівартості продукції ПАТ «Дніпропрес»
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Аналіз та оптимізація структури капіталу ПАТ «Комбінат Будіндустрії»

Аналіз та оптимізація структури капіталу ПАТ «Комбінат Будіндустрії»

 

Зміст:

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВАМИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
1.1. Економічна сутність капіталу підприємства та чинники формування його структури
1.2. Теоретичний аналіз моделей формування структури капіталу
1.3. Технологія оптимізації фінансової структури капіталу підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
ПАТ «КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ»
2.1. Аналіз динаміки, складу та структури джерел формування капіталу   ПАТ «Комбінат Будіндустрії»
2.2. Аналіз напрямків використання капіталу ПАТ «Комбінат Будіндустрії»
2.3. Оцінка вартості капіталу ПАТ «Комбінат Будіндустрії» та ефективності його використання
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПАТ «КОМБІНАТ БУДІНДУСТРІЇ»
3.1. Розробка комплексної системи заходів оптимізації структури капіталу ПАТ «Комбінат Будіндустрії»
3.2. Формування цільової структури капіталу ПАТ «Комбінат Будіндустрії»
3.3. Оцінка впливу структури капіталу на вартість підприємства
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Аналіз формування та використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

Диплом

Аналіз формування та використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств

 

ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА.. 7

1.1. Сутність фінансових ресурсів підприємств. 7

1.2. Джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів підприємства. 13

1.3. Механізм аналізу формування і використання фінансових ресурсів на підприємстві22

Висновки до розділу 1. 32

РОЗДІЛ 2АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.. 34

2.1. Аналіз сучасного стану сільського господарства в  Україні34

2.2. Аналіз динаміки та структури фінансових ресурсів  ПАТ «Коблево». 44

2.3. Оцінка ефективності використання фінансових  ресурсів           підприємством.. 52

Висновки до  розділу 2. 64

РОЗДІЛ 3ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ.. 66

3.1. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників. 66

3.2. Обґрунтування напрямків удосконалення механізму формування фінансових ресурсів сільськогосподарського підприємства. 75

3.3. Оптимізація джерел фінансування діяльності підприємства. 81

Висновки до розділу 3. 86

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ          СИТУАЦІЯХ.. 88

4.1. Характеристика шкідливих виробничих факторів на підприємстві88

4.2. Характеристика небезпечних виробничих факторів в ПАТ «Коблево». 92

Висновки до розділу 4. 97

ВИСНОВКИ.. 98

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 102

аналізу фінансового стану підприємства.

аналізу фінансового стану підприємства.

ЗМІСТ

 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретична частина. Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності підприємства5

Розділ 2  Розрахункова частина13

2.1. Коротка характеристика підприємства13

2.2. Аналіз  основних техніко-економічних показників діяльності підприємства13

2.3. Аналіз забезпеченості, технічного стану та ефективності використання основних засобів виробництва16

2.4. Аналіз забезпеченості та ефективності використання матеріальних ресурсів19

2.5. Аналіз забезпеченості та ефективності використання трудових ресурсів20

2.6. Аналіз витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)22

2.7. Аналіз фінансових результатів та рентабельності24

2.8. Аналіз фінансового стану підприємства26

2.8.1. Аналіз платоспроможності та ліквідності26

2.8.2. Аналіз фінансової незалежності та стійкості26

2.8.3. Аналіз прибутковості підприємства27

2.8.4. Показники ділової активності28

Висновки. 30

Перелік використаних джерел. 34

Додатки


 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРУПНОМАСШТАБНЫХ СОБЫТИЙ НА ИМИДЖ СТРАНЫ (ОЛИМПИАДА В СОЧИ)

Курсовая

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРУПНОМАСШТАБНЫХ СОБЫТИЙ НА ИМИДЖ СТРАНЫ (ОЛИМПИАДА В СОЧИ)

 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………...............................3

ГЛАВА 1

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОЛИМПИАДЫ

1.1 Экономические и культурные преимущества Олимпиады…....……….…4

1.2. Основные олимпийские организации. Общий фон игры……...……....12

ГЛАВА 2

ПОСЛЕДСТВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ

2.1 Социальные и экономические последствия проведения Олимпийских игр………………………………………………………………………………..16

2.2Экономическая мощь Олимпийского эффекта……………….…………..19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................................23 

Список использованной литературы.................. .... .......................................24 

АНАЛИЗ ПОЛТАВАХИММАШ

АНАЛИЗ ПОЛТАВАХИММАШ

Вступ    3

Розділ 1. Теоретична частина  5

Аналіз витрат підприємства на виробництво продукції. Аналіз рівня витрат  5

Розділ 2  Розрахункова частина  10

2.1. Коротка характеристика підприємства  10

2.2. Аналіз  основних техніко-економічних показників діяльності підприємства  13

2.3. Аналіз забезпеченості, технічного стану та ефективності використання основних засобів виробництва  16

2.4. Аналіз забезпеченості та ефективності використання матеріальних ресурсів  19

2.5. Аналіз забезпеченості та ефективності використання трудових ресурсів  20

2.6. Аналіз витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)22

2.7. Аналіз фінансових результатів та рентабельності24

2.8. Аналіз фінансового стану підприємства  26

2.8.1. Аналіз платоспроможності та ліквідності26

2.8.2. Аналіз фінансової незалежності та стійкості26

2.8.3. Аналіз прибутковості підприємства  27

2.8.4. Показники ділової активності28

Висновки  30

Перелік використаних джерел  32

Анализ содержания труда и структура затрат рабочего времени на основе моей должности (м

Курсовая работа

Анализ содержания труда и структура затрат рабочего времени на основе моей должности (моя должность продавец консультант)

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………. 3

1.      МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА ……………….. 4

1.1.   Особенности работы продавца-консультанта …………………………. 4

1.2.   Особенности организации труда продавцов-консультантов в ювелирному магазине ООО «ЦЕНТР  ЮВЕЛИР» …………………………… 9

2.      СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА В КОМПАНИИ «ЮВЕЛИР ЦЕНТР» …... 12

2.1.   Анализ состояния системы организации труда продавцов-консультантов компании «ЮВЕЛИР ЦЕНТР» ……………………….…… 12

2.2.   Анализ возникающих проблем и из методов решения в работе продавца-консультанта компании «ЮВЕЛИР ЦЕНТР» ………………….. 12

3.      АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ …………………………………………… 15

3.1.   Сбор практического материала, инвентаризация затрат рабочего времени продавца-консультанта сети магазинов компании «ЮВЕЛИР ЦЕНТР» ……………………………………………………………………….. 15

3.2.   Анализ затрат рабочего времени продавца-консультанта  сети магазинов компании «ЮВЕЛИР ЦЕНТР»...........…………………………….. 24

3.3.   Причины, мешающие рациональному использованию рабочего времени продавца-консультанта компании «ЮВЕЛИР ЦЕНТР» ……………………. 33

4.      ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА КОМПАНИИ «ЮВЕЛИР ЦЕНТР» …………………… 35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………………………………… 37

ЛИТЕРАТУРА  ……………………………………………………………………………….………………… 38

Анализ условий труда на рабочем месте и разработка предложений по их совершенствованию

Курсовая работа

Анализ условий труда на рабочем месте и разработка предложений по их совершенствованию

Введение ………………………………………………………………………… 3

1. Общая характеристика охраны и организации условий труда в «Сбербанке России» ………………………………………………………………………….. 4

1.1. Основные обязанности работодателя и работника в сфере охраны труда …………………………………………………………………………………..….. 4

1.2. Организация работы службы охраны труда ……………………………… 7

1.3. Ответственность за нарушение требования охраны труда ……..……… 12

2. Анализ условий труда на рабочих местах в центральном офисе Сбербанка России и требований к их организации ……………………………………..… 14

2.1. Работа с ПК, требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам ……………………………………... 14

2.2. Анализ микроклимата рабочих помещений, уровней шума и вибрации на рабочих местах …………………………………………………….……………. 18

2.3. Анализ освещенности рабочих мест и уровней электромагнитных полей ……………………………………………………………………….……………. 20

3. Разработка предложений по улучшению условий труда в рабочих помещениях центрального офиса Сбербанка России ………………………… 24

Заключение ………………………………………………………………………. 27

Литература  ……………………………………………………………………… 29

астосування інформаційних технологій для підтримки рішень у зовнішній економічній діяль

Диплом

Застосування інформаційних технологій для підтримки рішень у зовнішній економічній діяльності

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ У ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Сутність та види інформаційних технологій в бізнесі

1.2. Етапи розвитку інформаційних технологій

1.3. Вплив інформаційних технологій на ефективність зовнішньо-економічної діяльності підприємства

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСТПЕКТИВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «Ріттманн-Київ»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Ріттманн-Київ»

2.2. Оцінка результативності зовнішньо-економічно діяльності ТОВ «Ріттманн-Київ»

2.3. Аналіз ефективності інформаційних технологій, що застосовуються в управлінській діяльності ТОВ «Ріттманн-Київ»

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «Ріттманн-Київ»

3.1. Застосування сучасної технології GPS-моніторингу та розрахунок витрат на його впровадження

3.2. Обгрунтування доцільності використання сервісу Dropbox  в діяльності ТОВ «Ріттманн-Київ»

3.3. Розрахунок ефективності впровадження запропонованих заходів

Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. Законодавча основа охорони праці в ТОВ «Ріттман-Київ»

4.2. Організація охорони праці на підприємстві

4.3. Організація охорони праці на підприємстві

Висновки до розділу 4

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ДОДАТКИ

Аудит

КОНТРОЛЬНА

Аудит

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

1. Лист-пропозиція  та лист-зобов'язання

5

2. Договір на проведення аудиту

8

3. Програма  і  план аудиторської перевірки

12

4. Робочі документи аудитора

15

5. Аудиторський звіт та аудиторський висновок

25

ВИСНОВОК

36

Список використаних джерел

37

 

 

 

 

 


 

Аудит розрахунків з оплати праці
БІОЛОГІЯ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ СТАТЕВОЇ ПОВЕДІНКИ

БІОЛОГІЯ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ  СТАТЕВОЇ  ПОВЕДІНКИ

ЗМІСТ

 

1.                БІОЛОГІЯ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ  СТАТЕВОЇ  ПОВЕДІНКИ……….3

2.                ОСОБЛИВОСТІ  АНАТОМІЇ  СТАТЕВИХ  ОРГАНІВ………………..6

3.                 ОСНОВНІ ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ  ЩО  

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ   СТАТЕВІ ФУНКЦІЇ…………………………………….…8 

4.                ОСНОВНІ  ПРОЯВИ  НОРМАЛЬНОЇ 

СЕКСУАЛЬНОСТІ  У      ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК…………………….……...10

5.                СТАТЕВИЙ АКТ……………………………………………………..…..14 

6.                ЗАПЛІДНЕННЯ……………………………………………………..…...17

7.                СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ КУРСОВАЯ РАБОТА  ИКЦ КАРАНДАШ……………………………………………..….19

 

Банк Финанси та кредит
Банківські операції

Контрольна

Банківські операції

Зміст

 

Вступ ………………………………………………………………………………... 3

 

Теоретична частина ……………………………………………………………… 4

 

1.     Банк як учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) ……………………………………………………………………………………….. 4

 

2.     Класифікація банківських кредитів ……………………………………....... 8

 

3.     Суть і класифікація валютних операцій банку ……………………………. 10

 

Ситуаційні завдання ……………………………………………………………… 13

 

Ситуаційне завдання 1 …………………………………………………………… 13

 

Ситуаційне завдання 2 …………………………………………………………… 15

 

Висновки ………………………………………………………………………….. 16

 

 

Список використаної літератури ……………………………………………….. 17

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
безпечення економічно стійкого розвитку підприємств нa основі інтенсифікaції виробництв

КУРСОВА

 

Зaбезпечення економічно стійкого розвитку підприємств нa основі інтенсифікaції виробництвa

 

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1.  ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВA НA ОСНОВІ ІНТЕНСИФІКAЦІЇ ВИРОБНИЦТВA.. 5

1.1 Теоретична сутність і значення стійкого розвитку підприємства. 5

1.2 Інтенсифікація виробництва як передумова забезпечення стійкого розвитку підприємства. 11

1.3 Інструменти механізму інтенсифікації виробництва. 17

Висновки до розділу 1. 24

РОЗДІЛ 2.  AНAЛІЗ ЕКОНОМІЧНО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «КОБЛЄВО» НA ОСНОВІ ІНТЕНСИФІКAЦІЇ ЙОГО ВИРОБНИЦТВA.. 26

2.1. Оргaнізaційно-економічнa хaрaктеристикa ПАТ «Коблєво». 26

2.2.  Аналіз розвитку підприємства. 33

2.3 Комплекснa оцінкa інтенсифікaції виробничо-фінaнсової діяльності підприємства  39

Висновки до розділу 2. 46

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНAЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НA ОСНОВІ ІНТЕНСИФІКAЦІЇ ВИРОБНИЦТВA.. 47

3.1. Основні нaпрямки підвищення інвестиційної привaбливості підприємства  47

3.2. Освоєння принципово нових технологій у виробництві продукції ПАТ «Коблєво»  53

Висновки до розділу 3. 56

ВИСНОВКИ.. 58

СПИСОК ВИКОРИСТAНОЇ ЛІТЕРAТУРИ.. 61

 

ДОДAТКИ.. 66

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ И ЖИВОПИСИ ПРЕРАФАЭЛИТОВ

Курсовая

 

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ И ЖИВОПИСИ ПРЕРАФАЭЛИТОВ

 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………...............................3

ГЛАВА 1

ВОЗНИКНОВЕНИЕ БРАТСТВА И ГЛАВНЫЕ ТВОРЦЫ 19 ВЕКА

1.1 История возникновения братства…………………………...……...…….…5

1.2 Первые работы Братства..............……….......................................................8

ГЛАВА 2

БОГ И ЕГО МЕСТО В РАБОТАХ ПРЕРАФАЭЛИТОВ

2.1 Бог в изобразительном искусстве………………………………………....15

2.2 Божественная тема в поэзии и литературе……………………………...23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................................25 

Список использованной литературы.................. .... .......................................27 

 

 

Большой театр Курсовая работа ИКЦ Карандаш

Большой театр ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Історія театру 4 1.2. Сучасність Большого театру 5 2. Реставрація та реконструкція. 7 2.1. «Новий» Большой театр. 9 2.2 Відкриття після реставрації 11 Список використаних джерел Курсовая работа ИКЦ Карандаш 14  

В.М. Сорока-Росінський та організація виховного та навчального процесу в школі ім. Ф.М.

 

В.М. Сорока-Росінський та організація виховного та навчального процесу в школі ім. Ф.М. Достоєвського. Можливість використання цього досвіду в наш час

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

 

1. СОРОКА-РОСИНСЬКИЙ В.М. – ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ-ГУМАНІСТ  4

 

2. «ШКІД». 6

 

3. МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ «ШКІД» В НАШ ЧАС   10

 

ВИСНОВОК.. 12

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ КУРСОВАЯ РАБОТА  ИКЦ КАРАНДАШ    13

 

 


 

 

В.Сідур - видатний скульптор 20ст. Курсовая работа ИКЦ Карандаш
Вiдoмi дiячi сучасноi хореографii КУРСОВАЯ РАБОТА ИКЦ КАРАНДАШ
Відображення гендерних стереотипів в англомовному гуморі

 

Відображення гендерних стереотипів в англомовному гуморі (на матеріалі анекдотів про жінок)

 

Зміст:

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ВІДМІННОСТІ В МОВІ
1.1. Гендерні відмінності в англійській мові
1.2. Причини вибору мовних конструкцій
1.3. Гендерні стереотипи в мові
1.4. Феміністичний напрям лінгвістики
1.5. Поняття комічного
1.6. Теорія гумору
1.7. Анекдот як засіб вираження характеру
РОЗДІЛ 2. ВІДОБРАЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В ГУМОРИСТИЧНИХ ТВОРАХ
2.1. Чоловіки, жінки і мова
2.2. Тематика стереотипів
2.3. Авторство
2.4 Види гумору
2.5. Способи вираження гумору
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Відтворення авторського стилю та способи його передачі при перекладі з англійської мови

Відтворення авторського стилю та способи його передачі при перекладі з англійської мови російською на матеріалі твору У.С. Моема «Луна і грош»

 

Зміст:

 

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АВТОРСЬКІ ЗАСОБИ ЯК СПОСІБ САМОВИРАЖЕННЯ
1.1. Особливості авторського стилю
1.2. Стилістичні прийоми, як засіб відтворення авторського стилю
1.3.Епітет як засіб мовного вираження
1.4. Метафора як засіб мовного вираження
1.5. Порівняння як засіб мовного вираження
РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ АВТОРСЬКИХ МОВНИХ ЗАСОБІВ У ТВОРІ У.С. МОЕМА «THE MOON AND SIXPENCE»
2.1. Способи передачі авторських мовних засобів
2.1.1. Способи передачі епітету
2.1.2. Способи передачі метафори
2.1.3. Способи передачі порівнянь
2.1.4. Способи передачі літоти
2.2. Порівняльний аналіз перекладу твору
2.2.1. Порівняльний аналіз перекладу епітетів
2.2.2. Порівняльний аналіз перекладу метафор
2.2.3. Порівняльний аналіз перекладу порівнянь
2.2.4. Порівняльний аналіз перекладу літот
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

вікові особливості сприйняття учнями сердньої школи електронних інформаційних продуктів